Bestuur & Anbi

Over de stichting

What You See Festival is een eigentijds, multidisciplinair en internationaal kunstenfestival in de haarvaten van Utrecht dat onze normen over gender en identiteit bevraagt en kantelt. Stichting What You See Festival is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Maar What You See Festival is vooral een uitnodiging om samen te komen, om anderen te ontmoeten, om je eigen aannames en vooroordelen onder de loep te nemen en om gezamenlijk te fantaseren over toekomstige werkelijkheden, en vormen van zijn en samenleven.

Wees welkom!

Mensen bestaan uit een veelkleurige, gelaagde identiteit, waarvan gender een belangrijke element is. Niemand wil gereduceerd worden tot één kenmerk van die identiteit, maar tegelijkertijd is het een zeer menselijke eigenschap om de ander zo snel mogelijk te willen duiden. In dit duiden wordt de identiteit van een ander vaak gesimplificeerd en eendimensionaal gemaakt. Kunst biedt per uitstek de mogelijkheid om alternatieven te verkennen, uiteenlopende perspectieven te tonen en je eigen mechanismes te bevragen. What You See Festival stimuleert kunstenaars en publiek om gezamenlijk te fantaseren over nieuwe werkelijkheden en nieuwe vormen van samenzijn.

What You See Festival:

  • bevraagt aan de hand van grensverleggende kunstuitingen de -vaak ongeschreven- normen in onze maatschappij over gender en identiteit en toont daarin nieuwe werkelijkheden
  • nodigt uit tot perspectiefwisselingen
  • biedt zo een gezamenlijke oefening in empathie en compassie
  • kiest voor een intersectionele benadering, wat inhoudt dat we met gender als kern ook andere aspecten van identiteit, zoals (culturele) achtergrond, leeftijd en (in)validiteit onderdeel maken van de programmering en projecten
  • draagt de eigen interne visie op inclusie en diversiteit uit en reflecteert en evalueert deze voortdurend.
 

Bijdragen aan een genderdiverse en inclusieve samenleving door het tonen, initiëren en produceren van professionele kunstuitingen die uiteenlopende perspectieven op gender bieden en die recht doen aan de diversiteit en complexiteit van het onderwerp.

De doelen van het festival zijn:

Jaarlijks een spannend, urgent, uniek, internationaal podiumkunstenfestival over gender en identiteit realiseren.
Verschillende kunstvormen, filosofie en straatwijsheid samenbrengen in culturele hotspots in heel Utrecht.
Lokale inbedding verbinden met nationale en internationale relevantie.
Het stimuleren van talentontwikkeling op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
Een uiteenlopend en jaarlijks stijgend divers publiek trekken; van jong tot oud, van hetero tot queer, van verschillende culturele en sociale achtergronden en met verschillende visies, perspectieven en ervaringen.

Stichting What You See onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit.

Stichting What You See heeft gekozen voor het bestuursmodel. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, bereidt bestuursbesluiten voor en voert deze uit, in samenwerking met het kernteam. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen en is verantwoordelijk voor de financiële controle van de stichting. Daarnaast bouwt het bestuur aan het netwerk dat belangrijk is voor het festival.

De bestuursleden verbinden zich voor minimaal vier en maximaal acht jaar aan What You See Festival, zijn onbezoldigd en brengen geen onkosten in rekening. De bestuurders van What You See Festival zijn onafhankelijk en zorgen voor integer en rolbewust handelen.

De teamleden van What You See Festival zijn in loondienst of als freelancer betrokken bij het festival. Bij de honorering wordt uitgegaan van de CAO Toneel en Dans.

bestuur

JANTIEN PLOOIJ

Voorzitter

Zakelijk multitalent die strijdt voor inclusief een theaterveld door innovatiemogelijkheden en creativiteit aan te wakkeren.

KIRSTEN BRANDT

Penningmeester

Commercieel en financieel ondernemer met roots in het theater. Richtte de digital learning agency RMMBR over leren en tech op.

TSUI-SAEN LEUNG

Bestuurslid

Cultureel strateeg, verbinder pur sang, projectleider en adviseur met expertise op het gebied van talentontwikkeling en diversiteit.

GISELLE TIMMERS

Bestuurslid

Studeert Management of International Social Challenges én Philosophy. Deelt haar ervaringen en observaties in een column in het Erasmus Magazine.

Credits fotografie: Tessa de Geus

SELM MEREL WENSELAERS

Bestuurslid

Artistiek leider, coördinator en dramaturg met een flinke staat van dienst in podiumkunsten, beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Bo van der Maas

Bestuurslid

Creatieve non-binaire marketeer met ervaring in de commerciële en non-profit sector, die marketingplannen creëert en coördineert.

Documenten

Contactgegevens

Stichting What You See Festival
Laan van Nieuw-Guinea 125BS
3531 JH Utrecht

info@whatyouseefestival.nl

KvK 68923368
RSIN 857649929

vertrouwenspersoon: Carin van der Hor