Code of Conduct

/ bezoek WYS

What You See Festival is in 2018 opgericht om bij te dragen aan een inclusieve en genderdiverse samenleving. Met dans, theater, muziek, literatuur, tentoonstellingen, spoken word, feesten, gesprekken en meer biedt het festival een plek om samen te komen, aannames te bevragen en ontmoetingen aan te gaan. 

What You See is positief activistisch, open, bevragend, verbindend en transparant. Omdat gender en identiteit onderwerpen zijn die iedereen aangaan, streven we er naar een ruimte te creëren waar mensen zich fijn voelen. Ook, of misschien juist, als het soms ongemakkelijk of uitdagend is. Als festival creëren we hier een kader, maar we hebben bezoekers, kunstenaars en medewerkers nodig om deze ruimte vorm te geven. Kom je naar What You See? Respecteer dan de volgende omgangsvormen. 

Omgangsvormen

 • Iedereen is welkom op What You See Festival. Trek andermans aanwezigheid niet in twijfel.
 • Wees scherp op inhoud en zacht op menselijke connecties.
 • Ga er van uit dan andermans ervaringen waar zijn, ook (en vooral) als die anders zijn dan die van jezelf. 
 • What You See is een plek om te leren. Denkpatronen en gedrag kunnen hardnekkig zijn. Onbedoeld kan je kwetsend taalgebruik gebruiken of gedrag laten zien. Correcties incasseren en je taal/gedrag veranderen is onderdeel van het leerproces.
 • Ga niet uit van iemands gender, maar vraag respectvol naar iemands voornaamwoorden. 
 • We love boundaries! Respecteer deze, van jezelf en van anderen.
 • What You See staat voor plezier, kwetsbaarheid, menselijkheid, nieuwsgierigheid en verbinding. Be kind! 
 
Er zijn ook wat harde NO-GO’s!
 • Intimidatie, racisme, seksisme, homofobie, xenofobie, transfobie, ableïsme, ageïsme, vrouwenhaat, antisemitisme, body shaming en elke andere vorm van discriminatie/ontkenning van iemands bestaan, horen niet thuis op ons festival (noch in de maatschappij). We hanteren hier een zero-tolerance beleid. 
 • Verbaal of fysiek geweld en pesterijen worden niet getolereerd en hebben ernstige gevolgen. 
 • Alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers die 18 jaar of ouder zijn. Barpersoneel mag om legitimatie vragen.
 • Volgens de Nederlandse wet is roken in openbare gebouwen niet toegestaan. Roken is alleen toegestaan op toegewezen plekken. 
 • Het gebruik van professionele foto-, video- of geluidsapparatuur van optredens is ten strengste verboden, tenzij je toestemming hebt gekregen van het festivalteam en in het bezit bent van de juiste accreditatie.
Let op: deze NO-GO’s zijn verplicht voor alle festivalgasten.
Bij overtreding behoudt de organisatie van What You See zich het recht voor om verdere toegang te weigeren.