THE FORECAST | Amy Bell

[:nl]

Waarom zien we nauwelijks queer vrouwen op het podium? De Britse danseres, choreograaf en theatermaker Amy Bell bedacht zich geen moment en maakte vanuit een persoonlijk en politiek verlangen een solo waar de urgentie van af spat. Intelligent en vol humor praat en danst ze zich een weg door The Forecast. De voorstelling viert het individuele, maar ook wat ons bindt als mensen: het spanningsveld tussen ons constant veranderende lichaam en ons verlangen naar duidelijkheid, regels en voorspelbaarheid.

Bell introduceert het lichaam als een veranderend landschap, waarover tegengestelde weersfronten razen. Ze wordt meegesleurd in de woeste storm van ambitie en groei, en stelt de vraag of we kunnen ingrijpen in de vorming van onze identiteiten. Of moeten we ons overgeven aan hun grilligheid? Ondergedompeld in een live digitale soundscape en vergezeld van geprojecteerde animatie biedt Bell liefdevol een ruimte van transformatie en mogelijkheden.


choreografie, tekst & performance: Amy Bell | animatie & dramaturgie: Hetain Patel | geluid & muziek: Jamie McCarthy | lichtontwerp & produciemanagement: Lucy Hansom | artistiek advies: Peggy Olislaegers | foto: Pari Naderi

The Forecast is een heerlijk, oneindig tapijl van metaforen waarin Bell aan de hand van weerberichten thema’s rond gender onthult. Ze is net zo gearticuleerd met haar lichaam als met haar woorden.

Dance Tabs

2018
Vr 23 nov
20.00u
60 minuten

Theater Kikker – Grote zaal

Dans
Verenigd Koninkrijk
Taal geen probleem

Koop Tickets

Normaal18,-
Reductie16,-
Student
12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:en]

Where are all the queer women in dance? From a personal and political longing to include her sexuality on stage the British choreographer, dancer and theatre maker Amy Bell dances and talks her way through this witty and dream-like solo performance. With intelligence and wit The Forecast celebrates the particular but also looks for what we have in common as human beings: our ever changing bodies set against the tension of our ludicrous desires to know, to fix, to convince, to predict.

Bell introduces the body as a shifting landscape, with opposing weather fronts sweeping in. She rides the blustery winds of aspiration and becoming, questioning if we can intervene in the forming of our identities, or if we should surrender to their unpredictability. Immersed in a live digital soundscape and accompanied by projected animation Bell lovingly offers a space of transformation and possibility.


choreography, text & performance: Amy Bell | animation, dramaturgy: Hetain Patel | sound & music: Jamie McCarthy | light design & production management: Lucy Hansom | creative consultant: Peggy Olislaegers | photo: Pari Naderi

The Forecast is a delightful, sprawling tapestry of metaphors in which Bell exposes gender mayhem through the spoken and gestural language of weather reporters. She’s as articulate with her body as she is with her words.

Dance Tabs

2018
Fr 23 Nov
20.00h
60 minutes

Theater Kikker – Grote zaal

Dance
United Kingdom
Language no problem

Buy Tickets

Normal18,-
Reduced16,-
Student12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:]

IemeTHE FORECAST | Amy Bell

PREVIEW: EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR | Mounir Samuel

[:nl]

In deze preview van de wervelende solovoorstelling “En toen schiep God Mounir” zet de Egyptisch-Nederlandse journalist, schrijver en theatermaker Mounir Samuel de grenzen van afkomst, geaardheid, gender, geslacht en geloof op scherp. In een hedendaags scheppingsverhaal waarbij tal van identiteiten worden afgepeld gaat Samuel op zoek naar de geboorte van een nieuwe Adam: niet man of vrouw, maar mens. Beginnend in een Egyptisch koffiehuis volgt de voorstelling het bijzondere leven van Samuel die als fly-in correspondent door zes continenten reisde, zich als praktiserend christen volledig onderdompelde in de islam en tot tweemaal toe een nationale coming-out meemaakte. Met behulp van storytelling, muziek, beeld en spoken word beproeft Samuel de vraag wat ware vrijheid is – en hoeveel die vrijheid hem eigenlijk waard is.


concept, tekst & spel: Mounir Samuel | dramaturgie: Floris van Delft | artistiek advies: Vincent Wijlhuizen | producent: Stichting Publieke Werken/Inge Koks | mede mogelijk gemaakt door: WAT WE DOEN, Podium Mozaïek en What You See Festival | foto: Jean van Lingen

Identiteit is niet eenduidig, wil Samuel maar zeggen: een eerste indruk kan verraderlijk zijn.

NRC Handelsblad

2018
Vr 23 nov
21.30u
Za 24 nov
14.00u

75 minuten

Theater Kikker – Kleine zaal

Theater
Nederland / Egypte
Taal: Nederlands

Tickets (vrijdag) Tickets (zaterdag)

Normaal14,-
Reductie
11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:en]

In this preview of the vibrant solo performance En toen schiep God Mounir [And then God created Mounir] the Egyptian-Dutch journalist, writer and theatre maker Mounir Samuel pushes the boundaries of ethnicity, sexual orientation, gender, religion and sexes. In a contemporary genesis, in which various identities are peeled of, Samuel seeks for a rebirth of Adam: neither male nor female, but human. Starting from an Egyptian coffee house, the performance follows the extraordinary life of Samuel, who travelled as fly in correspondent over six continents, immersed himself as a Christian in Islam and experienced a national coming-out twice. Through the use of story telling, music, imagery and spoken word, Samuel savours the question of the meaning of true freedom – and how much he is actually willing to give up in its pursuit.


concept, text & performance: Mounir Samuel | dramaturgy: Floris van Delft | artistic advice: Vincent Wijlhuizen | producer: Stichting Publieke Werken/Inge Koks | Made possible by: WAT WE DOEN, Podium Mozaïek and What You See Festival | photo: Jean van Lingen

Identity is ambiguous, states Samuel: a first impression can be deceitful.

NRC Handelsblad

2018
Fr 23 Nov
21.30h
Sa 24 Nov
14.00h

75 minutes

Theater Kikker – Kleine zaal

Theater
The Netherlands / Egypt
Language: Dutch

Tickets (Friday) Tickets (Saturday)

Normal14,-
Reduced11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:]

IemePREVIEW: EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR | Mounir Samuel

WHAT YOU SEE SYMPOSIUM

[:nl]

Van wie is jouw lichaam? Hoe autonoom kan het zijn? Wanneer wordt het lichaam als provocatief ervaren? In dit symposium is kunst de aanjager van verdiepende gesprekken en stimuleert het uiteenlopende perspectieven op het lichaam in relatie tot de omgeving.

Schrijver en filosoof Simon(e) van Saarloos trapt de middag af met de vraag waarom som-mige lichamen vrijer zijn dan anderen in de publieke ruimte die toch van ons allemaal is. Choreograaf en socioloog Alida Dors betreedt speciaal voor What You See Festival na jaren weer zelf het podium en toont in Fight 1/Or Die Trying al kickboksend hoe haar vader haarstrijdlust aanwakkerde. In Regarding You & Me verzamelt visual storyteller Marijn Kuijper de sporen die zijn vader achterliet toen hij in 1983 stierf. Marijn was toen een 3jarig meisje, nu is hij een man en zelf vader. Dichter Radna Fabias, die voor Habitus de C. Buddinghprijs voor het beste poëziedebuut won, leest voor uit haar overdonderende, krachtige, vlezige en soms vunzige bundel.

Alida, Marijn en Radna nemen allemaal een bijzondere gast mee, die ieder vanuit de eigen expertise een nieuw perspectief op het werk biedt. Universitair docent Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Daphina Misiedjan reageert op het werk van Alida, Charlot Pierik van kenniscentrum Movisie op Marijn en internationaal projectleider C.O.C Marie Ricardo op Radna. Daarnaast geeft Charlot Pierik inzicht in de stand van zaken met betrekking tot gendergelijkheid in Nederland. Dramaturg, producent en genderalist Selm Wenselaers opent het gesprek met het publiek.


Met: Simon(e) van Saarloos, Alida Dors, Marijn Kuijper en Radna Fabias
Met dank aan: Movisie & Charlot Pierik
foto: Simon(e) van Saarloos, Peter Uytdehage, Marijn Kuijper, Wouter le Duc

2018
Vr 23 nov
15.30u
150 minuten

Het Huis Utrecht – Studio 3

Symposium
Taal: Nederlands

Koop Tickets

Normaal18,-
Reductie16,-
Student
12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:en]

To whom does your body belong? Can it exist autonomously? When is a body considered to be provocative? In this symposium art is a catalyst and center point for entering thought-provoking dialogues and gaining different perspectives on the body in relation to its surroundings.

The afternoon starts with a column of philospher and writer Simon(e) van Saarloos after which choreographer Alida Dors shows how her father incited her fighting spirit in a short solo especially made for What You See. In Regarding You & Me, visual storyteller Marijn Kuijper collects the traces his father left behind after his death in 1983. Poet Radna Fabias, who received the C. Budding award for the best poetry debut, reads from her overwhelming, forceful, fleshy, and sometimes filthy collection of poems. They all bring a guest that will bring new perspectives to the work, after which moderator Selm Wenselaers opens up the conversation to the audience.


With: Simon(e) van Saarloos, Alida Dors, Marijn Kuijper en Radna Fabias
Thanks to: Movisie & Charlot Pierik
Photo: Simon(e) van Saarloos, Peter Uytdehage, Marijn Kuijper, Wouter le Duc

2018
Fri 23 Nov
15.30h
150 minutes

Het Huis Utrecht – Studio 3

Symposium
Language: Dutch

Buy Tickets

Normal18,-
Reduced16,-
Student12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:]

IemeWHAT YOU SEE SYMPOSIUM

GOOD MANNERS (As boas maneiras) | Marco Dutra & Juliana Rojas

[:nl]

Het gestileerde, betoverende en muzikale Good Manners heeft zijn Nederlandse première nog niet beleefd, maar is nu al te zien op What You See Festival! De jonge, bloedmooie Ana is ongehuwd zwanger en verstoten door haar rijke familie. Ze neemt de eenzame verpleegster Clara in dienst als nanny en huishoudelijke hulp. Tussen de twee vrouwen ontstaat een hechte band, die uitmondt in een passievolle liefdesrelatie. Geleidelijk komt Clara erachter dat er iets verontrustends met Ana en haar baby aan de hand is, vooral tijdens volle maan. Na een noodlottige bevalling staat Clara er alleen voor, met Ana’s bijzondere baby. Clara beschermt het jongetje zo goed en kwaad als ze kan tegen het lot, maar hoe ouder hij wordt, hoe sterker de roep van de volle maan. De liefste horrorfilm die je ooit hebt gezien, waar ook thema’s als moederschap en de Braziliaanse klassenmaatschappij doorheen gevlochten zijn.


Regie: Marco Dutra & Juliana Rojas
Met: Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo, Cida Moreira, Andrea Marquee

Het filmprogramma van What You See Festival kwam tot stand in samenwerking met filmtheater ’t Hoogt en de Roze Filmdagen. 

2018
Vr 23 nov
21.30u
135 minuten

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Brazilië
Taal: Portugees – Nederlands ondertiteld

Koop Tickets

Normaal7,50

[:en]

The stylised and enthralling Good Manners has not experiences its Dutch premiere yet and can already be seen now at What You See Festival! The young beauty Ana is pregnant and unmarried and has been cast out by her rich family. She takes the lonely nurse Clara on as nanny and household help. A close bond develops between the two and blossoms into a passionate love affair. Gradually, Clara discovers there is something disquieting about Ana and her unborn baby, especially during full moon. After a fateful birth, Clara is all on her own with Ana’s special baby. She protects the child against his fate as best she can, but the older he gets, the stronger the call of the full moon. The sweetest horror film you’ve ever seen with underlying themes such as motherhood and the class society in Brazil.


Direction: Marco Dutra & Juliana Rojas
With: Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo, Cida Moreira, Andrea Marquee

Het filmprogramma van What You See Festival kwam tot stand in samenwerking met filmtheater ’t Hoogt en de Roze Filmdagen.

2018
Fr 23 Nov
21.30h
135 minutes

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Brazil
Language: Portugese – Dutch subtitles

Buy Tickets

Normal7,50

[:]

IemeGOOD MANNERS (As boas maneiras) | Marco Dutra & Juliana Rojas

LET’S TALK ABOUT GENDER!

[:nl]

Denk en praat mee om onze collectieve gedachten over gender aan te scherpen. What You See organiseert verschillende open en besloten activiteiten waar we met kunstenaars, wetenschappers en met jou nog eens goed de diepte in gaan. 

WHAT YOU SEE SYMPOSIUM
Vr 23 nov  |  15.30u – 17.30u  |  Het Huis Utrecht  |  18,- / 14,-

Van wie is jouw lichaam? Hoe autonoom kan het zijn? Wanneer wordt het lichaam als provocatief ervaren? In dit symposium verkennen kunstenaars, wetenschappers en publiek gezamenlijk de eigenheid van het lichaam in relatie tot de normen van de maatschappij. Met onder andere choreograaf Alida Dors, visual storyteller Marijn Kuijper en dichter Radna Fabias.

STRETCH IT 
Za 24 nov  |  15.30u – 16.30u  |  Theater Kikker – Foyer  |  Toegang gratis

Tijdens What You See zien we voorstellingen, exposities en films met lichamen die buiten de dominantie norm lijken te vallen. Tijdens Stretch it praten we verder over hoe we de norm verder kunnen oprekken en waar die zich in de toekomst naar toe zal bewegen. Met wetenschappers van Gender Studies van de Universiteit Utrecht, met kunstenaars en natuurlijk met jou! 

NAGESPREK 71 BODIES 1DANCE
Za 24 nov  |  21.15u – 21.30u  |  Toegang na de voorstelling

Vraag choreograaf en performer Daniel Mariblanca de hemd van het lijf over zijn project 71BODIES 1DANCE en zijn interviews met 71 transgenders in Europa tijdens dit nagesprek na zijn voorstelling. 

WORKSHOP
Vr 23 nov & Za 24 nov  |  Besloten

Dansactivist Peggy Olislaegers duikt samen met studenten van Gender Studies, Theaterwetenschap en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met lichaam een geest dieper in de autonomie van het eigen lichaam.


2018

[:en]

Think and talk with us to sharpen our collective thoughts on gender. What You See organizes several public as well as exclusive activities in which we go pretty in-depth with artists, theoreticians and with you!

WHAT YOU SEE SYMPOSIUM
Fr 23 Nov  |  15.30h – 17.30h  |  Het Huis Utrecht  |  18,- / 14,-

To whom does your body belong? Can it exist autonomously? When is a body considered to be provocative? In What You See Symposium artists, scientists and audience members explore the autonomy of the body in relation to societal norms. With choreographer Alida Dors, visual storyteller Marijn Kuijper and poet Radna Fabias. 

STRETCH IT 
Sa 24 Nov  |  15.30h – 16.30h  |  Theatre Kikker – Foyer  |  Admission free

At What You See we see performances, exhibitions and films with bodies that don’t seem to fit the dominant norm. In Stretch it we discuss how we can stretch this norm into the future. With theoreticians of Gender Studies of the Utrecht University, with artists and with you. 

AFTERTALK 71 BODIES 1DANCE
Sa 24 Nov  |  21.15h – 21.30h  |  Admission after the performance

Ask everything you ever wanted to ask choreographer and performer Daniel Mariblanca about his project 71BODIES 1DANCE and his interviews with 71 trans genders all over Europe.

WORKSHOP
Fr 23 Nov & Sa 24 Nov  |  Exclusive

With body and brain, dance activist Peggy Olislaegers dives into the potential of the autonomous body with students of Gender Studies, Theatre Studies and the School for the Arts Utrecht.


2018

[:]

IemeLET’S TALK ABOUT GENDER!

HKU POP-UPS @ WHAT YOU SEE

[:nl]

Utrecht barst van de creatieve talenten. De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en What You See hebben de handen ineen geslagen voor een spannend pop-up programma door studenten van verschillende opleidingen. 

De alter ego van Yara Piekema van de opleiding Theater, die haar übervrouwelijke kant vertegenwoordigt, kan zomaar opduiken in de foyer van Theater Kikker. Student Theatre Design Edo Verhoeff reageert en reflecteert op het festival met een beeldrijm dat steeds groter wordt. 

De studenten van Musician 3.0 van het HKU Utrechts Conservatorium worden opgeleid tot Music Performance Artist. Zij verdeelden zich in drie groepen en creëren met Exploring Sapiens. Rethinking possibilities, met Aluminium en met Utopie drie muzikale en theatrale installaties die een geheel nieuw perspectief op gender bieden.

* De pop-up-performances zijn te zien:
– voorafgaand aan het Symposium (vrijdag, vanaf 15:00, Het Huis)
– voorafgaand aan The Forecast (vrijdag, vanaf 19:30, Theater Kikker)
– voor en na 71BODIES 1DANCE (zaterdag, vanaf 19:30, Theater Kikker)


HKU Theater: Yara Piekema | HKU Theatre Design: Edo Verhoeff | begeleiding: Sanne Leufkens | met dank aan: Anne de Veij

Exploring Sapiens. Rethinking possibilities: Linde Tillmanns, Krijn Moons, Ruben Nosaehi & Rob Kooymans | Aluminium: Koen Boeijinga, Thomas du Gardijn & Hugo Ariëns | Utopie:  Iolaysa Braga Tavares, Bob Barlag, Silva de Waard, Mees Vervuurt & Quartus Vlak | begeleiding: Lidy Six & Loes Wernsen

2018
Vr 23 nov
Za 24 nov
Verschillende tijden

Diverse locaties*

Pop-up
Taal geen probleem

[:en]

Utrecht is bursting of creative talents. HKU University of the Arts Utrecht and What You See collaborate in an exciting pop-up program created by students of the different courses.

The alter ego of theatre student Yara Piekema, who represents her  über female part, can pop up any time in the foyer of Theatre Kikker. Student Theatre Design Edo Verhoeff responds and reflects on the festival with an expanding visual rhyme.

Students of Musician 3.0 of the Utrecht Conservatory are educated to become Music Performance Artists. With Exploring Sapiens, Rethinking possibilities, with Aluminium and with Utopie (Utopia) they’ve created three musical and theatrical installations that offer a whole new perspective on gender.

* You can see pop-up-performances:
– before the Symposium (Friday, from 15:00, Het Huis)
– before The Forecast (Friday, from 19:30, Theater Kikker)
– before and after 71BODIES 1DANCE (Saturday, from 19:30, Theater Kikker)


HKU Theatre: Quiah Shilue & Yara Piekema  | HKU Theatre Design: Edo Verhoeff | with support of: Sanne Leufkens | thanks to: Anne de Veij

Exploring Sapiens. Rethinking possibilities:  Linde Tillmanns, Krijn Moons, Ruben Nosaehi & Rob Kooymans | Aluminium: Koen Boeijinga, Thomas du Gardijn & Hugo Ariëns | Utopie:  Iolaysa Braga Tavares, Bob Barlag, Silva de Waard, Mees Vervuurt & Quartus Vlak | with support of: Lidy Six & Loes Wernsen

2018
Fr 23 Nov
Sa 24 Nov
Unscheduled

Various locations*

Pop-up
Language no problem

[:]

IemeHKU POP-UPS @ WHAT YOU SEE