PREVIEW: EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR | Mounir Samuel

[:nl]

In deze preview van de wervelende solovoorstelling “En toen schiep God Mounir” zet de Egyptisch-Nederlandse journalist, schrijver en theatermaker Mounir Samuel de grenzen van afkomst, geaardheid, gender, geslacht en geloof op scherp. In een hedendaags scheppingsverhaal waarbij tal van identiteiten worden afgepeld gaat Samuel op zoek naar de geboorte van een nieuwe Adam: niet man of vrouw, maar mens. Beginnend in een Egyptisch koffiehuis volgt de voorstelling het bijzondere leven van Samuel die als fly-in correspondent door zes continenten reisde, zich als praktiserend christen volledig onderdompelde in de islam en tot tweemaal toe een nationale coming-out meemaakte. Met behulp van storytelling, muziek, beeld en spoken word beproeft Samuel de vraag wat ware vrijheid is – en hoeveel die vrijheid hem eigenlijk waard is.


concept, tekst & spel: Mounir Samuel | dramaturgie: Floris van Delft | artistiek advies: Vincent Wijlhuizen | producent: Stichting Publieke Werken/Inge Koks | mede mogelijk gemaakt door: WAT WE DOEN, Podium Mozaïek en What You See Festival | foto: Jean van Lingen

Identiteit is niet eenduidig, wil Samuel maar zeggen: een eerste indruk kan verraderlijk zijn.

NRC Handelsblad

2018
Vr 23 nov
21.30u
Za 24 nov
14.00u

75 minuten

Theater Kikker – Kleine zaal

Theater
Nederland / Egypte
Taal: Nederlands

Tickets (vrijdag) Tickets (zaterdag)

Normaal14,-
Reductie
11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:en]

In this preview of the vibrant solo performance En toen schiep God Mounir [And then God created Mounir] the Egyptian-Dutch journalist, writer and theatre maker Mounir Samuel pushes the boundaries of ethnicity, sexual orientation, gender, religion and sexes. In a contemporary genesis, in which various identities are peeled of, Samuel seeks for a rebirth of Adam: neither male nor female, but human. Starting from an Egyptian coffee house, the performance follows the extraordinary life of Samuel, who travelled as fly in correspondent over six continents, immersed himself as a Christian in Islam and experienced a national coming-out twice. Through the use of story telling, music, imagery and spoken word, Samuel savours the question of the meaning of true freedom – and how much he is actually willing to give up in its pursuit.


concept, text & performance: Mounir Samuel | dramaturgy: Floris van Delft | artistic advice: Vincent Wijlhuizen | producer: Stichting Publieke Werken/Inge Koks | Made possible by: WAT WE DOEN, Podium Mozaïek and What You See Festival | photo: Jean van Lingen

Identity is ambiguous, states Samuel: a first impression can be deceitful.

NRC Handelsblad

2018
Fr 23 Nov
21.30h
Sa 24 Nov
14.00h

75 minutes

Theater Kikker – Kleine zaal

Theater
The Netherlands / Egypt
Language: Dutch

Tickets (Friday) Tickets (Saturday)

Normal14,-
Reduced11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:]

IemePREVIEW: EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR | Mounir Samuel

ID | ID Theatre Company

[:nl]

Als je je identiteit mocht kiezen, wie zou je dan willen zijn? En wat is dat eigenlijk, identiteit? Je paspoort, geloof, geslacht of achtergrond? Hoewel het moeilijk te zeggen is wat het betekent, worden we er wel op afgerekend. Het bepaalt mede of we als meisje of jongen, homo of hetero, populair of buitenbeentje worden beschouwd. In het spetterende ID wisselen muziek, theater en dans elkaar in rap tempo af en wordt er constant geswitcht tussen grote thema’s en persoonlijke verhalen.

Onder leiding van een onzichtbare spelleider krijgen zes jongeren de kans een nieuwe identiteit voor zichzelf te creëren. Maar er is een catch: ze moeten daarvoor eerst hun ware ik onthullen. Ze worden uitgedaagd hun angsten, geheimen en gedachten over elkaar prijs te geven. Kloppen de oordelen over zichzelf en elkaar eigenlijk wel? En hoe ver willen ze eigenlijk gaan om te bereiken wat ze willen? In ID balanceren ze gevaarlijk tussen wie ze willen zijn en wie ze daadwerkelijk zijn.


Na de voorstelling kun je de makers en performers alles vragen in het nagesprek.


regie & concept: Marjan Barlage | choreografie: Sassan Saghar Yaghmai | performers: Kasper Scholten, Wensley Piqué, Vera Bon, Marleen Hendrickx, Afra Tolud & Yeliz Dogan | muziek: Vera Bon | vormgeving: Kim van der Zijde | licht: Bernd Wouthuysen | pop: Rosa Verloop | techniek: Elmar Neudam | productie: Eline Hocqué | zakelijk leider: Hilje Thiescheffer | foto: Kamerich & Budwilowitz

Met ID levert ID Theatre Company een intrigerende voorstelling af die nieuwsgierig maakt naar vervolgprojecten.

Theaterkrant

2018
Zo 25 nov
15.00u

60 minuten

Het Huis – Grote zaal

Theater, 12+
Nederland
Taal: Nederlands

Koop Tickets

Normaal14,-
Reductie
11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:en]

Who would you be if you can choose your identity? And what does identity actually mean? Your passport, religion, gender or background? Although it’s hard to define, we are all constantly judged by it. It determines if we’re considered a girl or a boy, homo or hetero, popular or an outsider. Big themes, personal stories, music, theatre and dance alternate in rapid succession in this spectacular performance.

Guided by an invisible quizmaster six youngsters are offered the chance to create a new identity. But there is one catch: first, they need to reveal their true selves. They are challenged to share their fears, secrets and thoughts about one and other. Are their judgements about each other and themselves actually correct? How far are they willing to go to reach their desired identity? A dangerous balance act between the persons they are longing to be, and the persons they really are.

After the performance you’re very welcome to ask the performers and makers everything what you want to know!


direction & concept: Marjan Barlage | choreography: Sassan Saghar Yaghmai | performers: Kasper Scholten, Wensley Piqué, Vera Bon, Marleen Hendrickx, Afra Tolud & Yeliz Dogan | music: Vera Bon | set design: Kim van der Zijde | light design: Bernd Wouthuysen | doll: Rosa Verloop | technique: Elmar Neudam | production: Eline Hocqué | business manager: Hilje Thiescheffer | photo: Kamerich & Budwilowitz

With ID, ID Theatre Company has presented an intrigueing performance that evokes curiosity to performances yet to come.

Theaterkrant

2018
Su 25 Nov
15.00h

60 minutes

Het Huis – Grote zaal

Theater (12+)
The Netherlands
Language: Dutch

Buy Tickets

Normal14,-
Reduced11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:]

IemeID | ID Theatre Company

HKU POP-UPS @ WHAT YOU SEE

[:nl]

Utrecht barst van de creatieve talenten. De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en What You See hebben de handen ineen geslagen voor een spannend pop-up programma door studenten van verschillende opleidingen. 

De alter ego van Yara Piekema van de opleiding Theater, die haar übervrouwelijke kant vertegenwoordigt, kan zomaar opduiken in de foyer van Theater Kikker. Student Theatre Design Edo Verhoeff reageert en reflecteert op het festival met een beeldrijm dat steeds groter wordt. 

De studenten van Musician 3.0 van het HKU Utrechts Conservatorium worden opgeleid tot Music Performance Artist. Zij verdeelden zich in drie groepen en creëren met Exploring Sapiens. Rethinking possibilities, met Aluminium en met Utopie drie muzikale en theatrale installaties die een geheel nieuw perspectief op gender bieden.

* De pop-up-performances zijn te zien:
– voorafgaand aan het Symposium (vrijdag, vanaf 15:00, Het Huis)
– voorafgaand aan The Forecast (vrijdag, vanaf 19:30, Theater Kikker)
– voor en na 71BODIES 1DANCE (zaterdag, vanaf 19:30, Theater Kikker)


HKU Theater: Yara Piekema | HKU Theatre Design: Edo Verhoeff | begeleiding: Sanne Leufkens | met dank aan: Anne de Veij

Exploring Sapiens. Rethinking possibilities: Linde Tillmanns, Krijn Moons, Ruben Nosaehi & Rob Kooymans | Aluminium: Koen Boeijinga, Thomas du Gardijn & Hugo Ariëns | Utopie:  Iolaysa Braga Tavares, Bob Barlag, Silva de Waard, Mees Vervuurt & Quartus Vlak | begeleiding: Lidy Six & Loes Wernsen

2018
Vr 23 nov
Za 24 nov
Verschillende tijden

Diverse locaties*

Pop-up
Taal geen probleem

[:en]

Utrecht is bursting of creative talents. HKU University of the Arts Utrecht and What You See collaborate in an exciting pop-up program created by students of the different courses.

The alter ego of theatre student Yara Piekema, who represents her  über female part, can pop up any time in the foyer of Theatre Kikker. Student Theatre Design Edo Verhoeff responds and reflects on the festival with an expanding visual rhyme.

Students of Musician 3.0 of the Utrecht Conservatory are educated to become Music Performance Artists. With Exploring Sapiens, Rethinking possibilities, with Aluminium and with Utopie (Utopia) they’ve created three musical and theatrical installations that offer a whole new perspective on gender.

* You can see pop-up-performances:
– before the Symposium (Friday, from 15:00, Het Huis)
– before The Forecast (Friday, from 19:30, Theater Kikker)
– before and after 71BODIES 1DANCE (Saturday, from 19:30, Theater Kikker)


HKU Theatre: Quiah Shilue & Yara Piekema  | HKU Theatre Design: Edo Verhoeff | with support of: Sanne Leufkens | thanks to: Anne de Veij

Exploring Sapiens. Rethinking possibilities:  Linde Tillmanns, Krijn Moons, Ruben Nosaehi & Rob Kooymans | Aluminium: Koen Boeijinga, Thomas du Gardijn & Hugo Ariëns | Utopie:  Iolaysa Braga Tavares, Bob Barlag, Silva de Waard, Mees Vervuurt & Quartus Vlak | with support of: Lidy Six & Loes Wernsen

2018
Fr 23 Nov
Sa 24 Nov
Unscheduled

Various locations*

Pop-up
Language no problem

[:]

IemeHKU POP-UPS @ WHAT YOU SEE