THE FORECAST | Amy Bell

[:nl]

Waarom zien we nauwelijks queer vrouwen op het podium? De Britse danseres, choreograaf en theatermaker Amy Bell bedacht zich geen moment en maakte vanuit een persoonlijk en politiek verlangen een solo waar de urgentie van af spat. Intelligent en vol humor praat en danst ze zich een weg door The Forecast. De voorstelling viert het individuele, maar ook wat ons bindt als mensen: het spanningsveld tussen ons constant veranderende lichaam en ons verlangen naar duidelijkheid, regels en voorspelbaarheid.

Bell introduceert het lichaam als een veranderend landschap, waarover tegengestelde weersfronten razen. Ze wordt meegesleurd in de woeste storm van ambitie en groei, en stelt de vraag of we kunnen ingrijpen in de vorming van onze identiteiten. Of moeten we ons overgeven aan hun grilligheid? Ondergedompeld in een live digitale soundscape en vergezeld van geprojecteerde animatie biedt Bell liefdevol een ruimte van transformatie en mogelijkheden.


choreografie, tekst & performance: Amy Bell | animatie & dramaturgie: Hetain Patel | geluid & muziek: Jamie McCarthy | lichtontwerp & produciemanagement: Lucy Hansom | artistiek advies: Peggy Olislaegers | foto: Pari Naderi

The Forecast is een heerlijk, oneindig tapijl van metaforen waarin Bell aan de hand van weerberichten thema’s rond gender onthult. Ze is net zo gearticuleerd met haar lichaam als met haar woorden.

Dance Tabs

2018
Vr 23 nov
20.00u
60 minuten

Theater Kikker – Grote zaal

Dans
Verenigd Koninkrijk
Taal geen probleem

Koop Tickets

Normaal18,-
Reductie16,-
Student
12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:en]

Where are all the queer women in dance? From a personal and political longing to include her sexuality on stage the British choreographer, dancer and theatre maker Amy Bell dances and talks her way through this witty and dream-like solo performance. With intelligence and wit The Forecast celebrates the particular but also looks for what we have in common as human beings: our ever changing bodies set against the tension of our ludicrous desires to know, to fix, to convince, to predict.

Bell introduces the body as a shifting landscape, with opposing weather fronts sweeping in. She rides the blustery winds of aspiration and becoming, questioning if we can intervene in the forming of our identities, or if we should surrender to their unpredictability. Immersed in a live digital soundscape and accompanied by projected animation Bell lovingly offers a space of transformation and possibility.


choreography, text & performance: Amy Bell | animation, dramaturgy: Hetain Patel | sound & music: Jamie McCarthy | light design & production management: Lucy Hansom | creative consultant: Peggy Olislaegers | photo: Pari Naderi

The Forecast is a delightful, sprawling tapestry of metaphors in which Bell exposes gender mayhem through the spoken and gestural language of weather reporters. She’s as articulate with her body as she is with her words.

Dance Tabs

2018
Fr 23 Nov
20.00h
60 minutes

Theater Kikker – Grote zaal

Dance
United Kingdom
Language no problem

Buy Tickets

Normal18,-
Reduced16,-
Student12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:]

IemeTHE FORECAST | Amy Bell

Related Posts

Take a look at these posts