ID | ID Theatre Company

[:nl]

Als je je identiteit mocht kiezen, wie zou je dan willen zijn? En wat is dat eigenlijk, identiteit? Je paspoort, geloof, geslacht of achtergrond? Hoewel het moeilijk te zeggen is wat het betekent, worden we er wel op afgerekend. Het bepaalt mede of we als meisje of jongen, homo of hetero, populair of buitenbeentje worden beschouwd. In het spetterende ID wisselen muziek, theater en dans elkaar in rap tempo af en wordt er constant geswitcht tussen grote thema’s en persoonlijke verhalen.

Onder leiding van een onzichtbare spelleider krijgen zes jongeren de kans een nieuwe identiteit voor zichzelf te creëren. Maar er is een catch: ze moeten daarvoor eerst hun ware ik onthullen. Ze worden uitgedaagd hun angsten, geheimen en gedachten over elkaar prijs te geven. Kloppen de oordelen over zichzelf en elkaar eigenlijk wel? En hoe ver willen ze eigenlijk gaan om te bereiken wat ze willen? In ID balanceren ze gevaarlijk tussen wie ze willen zijn en wie ze daadwerkelijk zijn.


Na de voorstelling kun je de makers en performers alles vragen in het nagesprek.


regie & concept: Marjan Barlage | choreografie: Sassan Saghar Yaghmai | performers: Kasper Scholten, Wensley Piqué, Vera Bon, Marleen Hendrickx, Afra Tolud & Yeliz Dogan | muziek: Vera Bon | vormgeving: Kim van der Zijde | licht: Bernd Wouthuysen | pop: Rosa Verloop | techniek: Elmar Neudam | productie: Eline Hocqué | zakelijk leider: Hilje Thiescheffer | foto: Kamerich & Budwilowitz

Met ID levert ID Theatre Company een intrigerende voorstelling af die nieuwsgierig maakt naar vervolgprojecten.

Theaterkrant

2018
Zo 25 nov
15.00u

60 minuten

Het Huis – Grote zaal

Theater, 12+
Nederland
Taal: Nederlands

Koop Tickets

Normaal14,-
Reductie
11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:en]

Who would you be if you can choose your identity? And what does identity actually mean? Your passport, religion, gender or background? Although it’s hard to define, we are all constantly judged by it. It determines if we’re considered a girl or a boy, homo or hetero, popular or an outsider. Big themes, personal stories, music, theatre and dance alternate in rapid succession in this spectacular performance.

Guided by an invisible quizmaster six youngsters are offered the chance to create a new identity. But there is one catch: first, they need to reveal their true selves. They are challenged to share their fears, secrets and thoughts about one and other. Are their judgements about each other and themselves actually correct? How far are they willing to go to reach their desired identity? A dangerous balance act between the persons they are longing to be, and the persons they really are.

After the performance you’re very welcome to ask the performers and makers everything what you want to know!


direction & concept: Marjan Barlage | choreography: Sassan Saghar Yaghmai | performers: Kasper Scholten, Wensley Piqué, Vera Bon, Marleen Hendrickx, Afra Tolud & Yeliz Dogan | music: Vera Bon | set design: Kim van der Zijde | light design: Bernd Wouthuysen | doll: Rosa Verloop | technique: Elmar Neudam | production: Eline Hocqué | business manager: Hilje Thiescheffer | photo: Kamerich & Budwilowitz

With ID, ID Theatre Company has presented an intrigueing performance that evokes curiosity to performances yet to come.

Theaterkrant

2018
Su 25 Nov
15.00h

60 minutes

Het Huis – Grote zaal

Theater (12+)
The Netherlands
Language: Dutch

Buy Tickets

Normal14,-
Reduced11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:]

IemeID | ID Theatre Company

RIKKIE DE OOIEVAAR | Toby Genkel & Reza Memari

[:nl]

Weesmus Rikkie is geadopteerd door een ooievaarsfamilie en is er ten volste van overtuigd dat ook hij een ooievaar is. Deze illusie breekt aan diggelen wanneer de winter komt en de ooievaars zich voorbereiden op de lange reis naar Afrika. Rikkie mag niet mee, omdat hij als mus niet sterk genoeg is de barre tocht te overleven. Vastbesloten om te bewijzen dat hij een echte ooievaar is gaat hij samen met de  excentrieke uil Olga en de egocentrische disco-zingende parkiet Kiki op geheel eigen wijze naar het zuiden. Een gevaarlijke reis vol valkuilen…


Regie: Toby Genkel & Reza Memari
Met stemmen van: Georgina Verbaan, Patrick Martens & Matheu Hin

Het filmprogramma van What You See Festival kwam tot stand in samenwerking met filmtheater ’t Hoogt en de Roze Filmdagen.

2018
Zo 25 nov
14.45u
85 minuten

Filmtheater ‘t Hoogt

Film, jeugd (alle leeftijden)
Verenigde Staten
Taal: Nederlands (niet ondertiteld)

Koop Tickets

Normaal7,50

[:en]

The orphan Rikkie grows up among storks and believes that he is a stork, too! But when winter comes and the storks prepare to migrate to Africa, his stork family must reveal his true identity and leave him behind since he would not survive the long journey. Determined to prove he is a stork after all, Rikkie ventures south on an epic adventure, accompanied by the eccentric owl Olga and the egocentric disco-singing parakeet Kiki. A dangerous journey in which they encounter many pitfalls…


Direction: Toby Genkel & Reza Memari
With the voices of: Georgina Verbaan, Patrick Martens & Matheu Hin

The film program of What You Festival was brought about in collaboration with film theatre ’t Hoogt and the Roze Filmdagen.

2018
Su 25 Nov
14.45h
85 minutes

Filmtheater ‘t Hoogt

Film, young (all ages)
United States
Language: Dutch (no subtitles)

Buy Tickets

Normal7,50

[:]

IemeRIKKIE DE OOIEVAAR | Toby Genkel & Reza Memari

CRAIGSLIST ALLSTARS | Samira Elagoz

[:nl]

De website Craigslist is een virtuele grabbelton waar iedereen van alles op kan posten. Van verkoopadvertenties tot open sollicitaties en natuurlijk allerhande variaties op ‘man zkt vrouw’. Op deze website legt performance kunstenaar en gedragsonderzoeker Samira Elagoz contact met een bonte stoet mannen: een goochelaar, een exhibitionist, een sadistische videokunstenaar, een softpornoregisseur en meer. Eén voor één ontmoet ze hen, met als voorwaarde dat ze de ontmoeting mag filmen. Soms ontspint zich een relatie, vaker ontstaat een ietwat angstige situatie waarin geweld suddert onder het oppervlak. Waar ter wereld haar onderzoeksobjecten ook wonen, allemaal zijn ze op een bepaalde manier eenzaam. Samira Elagoz plaatst zichzelf in een positie waarin ze het onderwerp wordt van de mannelijke blik; maar ze beantwoordt die blik met haar camera.

Na de film vindt een gesprek met de maker, Samira Elogaz, plaats!


Regie, film, montage & geluid: Samira Elagoz
coproductie: Academie voor Theater en Dans Amsterdam

Het filmprogramma van What You See Festival kwam tot stand in samenwerking met filmtheater ’t Hoogt en de Roze Filmdagen.

Oprecht en met veel kwetsbaarheid bevraagt ze seksuele rolpatronen.

Theaterkrant

2018
Zo 25 nov
21.15u
65 minuten

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Finland / Nederland
Taal: Engels

Koop Tickets

Normaal7,50

[:en]

The website Craigslist is a digital grab bag. Anyone is allowed to post anything there: from house sales ads to open job applications and of course all sorts of variations on the “man seeks woman” theme. Performance artist and behavioral researcher Samira Elagoz used Craigslist to meet a veritable cavalcade of men, including a magician, an exhibitionist, sadist video artist and a soft-core porn director. She films the encounters. Sometimes a relationship develops, but the more frequent outcome is a slightly fearful situation with violence simmering under the surface. It makes little difference in which part of the world her subjects are living – they are all lonely in some way, shape or form. Elagoz puts herself in a position to be the object of the male gaze, but she captures this gaze and returns it.

Afterwards, we’ll talk with the maker Samira Elagoz!


Direction, film, editing & sound: Samira Elagoz
co-production: Academy for Theatre and Dance Amsterdam

The film program of What You Festival was brought about in collaboration with film theatre ’t Hoogt and the Roze Filmdagen.

Sincerely and with much vulnerability, she questions sexual role patterns.

Theaterkrant

2018
Su 25 Nov
21.15h
65 minutes

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Finland / The Netherlands
Language: English

Buy Tickets

Normal7,50

[:]

IemeCRAIGSLIST ALLSTARS | Samira Elagoz