PREVIEW: EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR | Mounir Samuel

[:nl]

In deze preview van de wervelende solovoorstelling “En toen schiep God Mounir” zet de Egyptisch-Nederlandse journalist, schrijver en theatermaker Mounir Samuel de grenzen van afkomst, geaardheid, gender, geslacht en geloof op scherp. In een hedendaags scheppingsverhaal waarbij tal van identiteiten worden afgepeld gaat Samuel op zoek naar de geboorte van een nieuwe Adam: niet man of vrouw, maar mens. Beginnend in een Egyptisch koffiehuis volgt de voorstelling het bijzondere leven van Samuel die als fly-in correspondent door zes continenten reisde, zich als praktiserend christen volledig onderdompelde in de islam en tot tweemaal toe een nationale coming-out meemaakte. Met behulp van storytelling, muziek, beeld en spoken word beproeft Samuel de vraag wat ware vrijheid is – en hoeveel die vrijheid hem eigenlijk waard is.


concept, tekst & spel: Mounir Samuel | dramaturgie: Floris van Delft | artistiek advies: Vincent Wijlhuizen | producent: Stichting Publieke Werken/Inge Koks | mede mogelijk gemaakt door: WAT WE DOEN, Podium Mozaïek en What You See Festival | foto: Jean van Lingen

Identiteit is niet eenduidig, wil Samuel maar zeggen: een eerste indruk kan verraderlijk zijn.

NRC Handelsblad

2018
Vr 23 nov
21.30u
Za 24 nov
14.00u

75 minuten

Theater Kikker – Kleine zaal

Theater
Nederland / Egypte
Taal: Nederlands

Tickets (vrijdag) Tickets (zaterdag)

Normaal14,-
Reductie
11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:en]

In this preview of the vibrant solo performance En toen schiep God Mounir [And then God created Mounir] the Egyptian-Dutch journalist, writer and theatre maker Mounir Samuel pushes the boundaries of ethnicity, sexual orientation, gender, religion and sexes. In a contemporary genesis, in which various identities are peeled of, Samuel seeks for a rebirth of Adam: neither male nor female, but human. Starting from an Egyptian coffee house, the performance follows the extraordinary life of Samuel, who travelled as fly in correspondent over six continents, immersed himself as a Christian in Islam and experienced a national coming-out twice. Through the use of story telling, music, imagery and spoken word, Samuel savours the question of the meaning of true freedom – and how much he is actually willing to give up in its pursuit.


concept, text & performance: Mounir Samuel | dramaturgy: Floris van Delft | artistic advice: Vincent Wijlhuizen | producer: Stichting Publieke Werken/Inge Koks | Made possible by: WAT WE DOEN, Podium Mozaïek and What You See Festival | photo: Jean van Lingen

Identity is ambiguous, states Samuel: a first impression can be deceitful.

NRC Handelsblad

2018
Fr 23 Nov
21.30h
Sa 24 Nov
14.00h

75 minutes

Theater Kikker – Kleine zaal

Theater
The Netherlands / Egypt
Language: Dutch

Tickets (Friday) Tickets (Saturday)

Normal14,-
Reduced11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:]

IemePREVIEW: EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR | Mounir Samuel

71BODIES 1DANCE | Daniel Mariblanca

[:nl]

Wat betekent het om transgender te zijn? Om in de kast te zijn? Om er uit te komen? Vanuit de persoonlijke urgentie om zijn ervaringen over zijn transitie van vrouw naar transman te delen interviewde de Spaanse Daniel Mariblanca 71 transgenders uit heel Europa. 71 BODIES 1DANCE vertelt hun verhalen over angst, twijfel, opluchting en bevrijding. Het ene lichaam op het lege podium toont kwetsbaarheid, kracht, schaamte, plezier en empowerment. Het rekt ons begrip van schoonheid en verlangen op en daagt op intieme wijze ons begrip van het lichaam uit.

Onderdeel van dit interdisciplinaire project is de expositie Black Little Boxes, die je kennis laten maken met de geïnterviewde transgenders.

Na de voorstelling vindt een nagesprek met de maker plaats.

Een ticket voor deze voorstelling geeft je toegang tot de What You See Afterparty waar je danst opzwepende beats en verrast wordt door de pop-up performances van studenten van de HKU.

Combineer 71BODIES 1DANCE met Glittergods/Stigma en krijg korting op je kaartjes. COMBITICKET NORMAAL (25,-)  |  COMBITICKET REDUCTIE (21,-)


concept, choreografie & dans: Daniel Mariblanca (NO/SP) | producent & management: Camilla Svingen (NO) | video design: Ursula Kaufmann (SP) | artistiek assistent & dramaturgie: Amanda Billberg (SE) | lichtontwerp:  Jon Eirik Sira (NO) | fotografie: Mar C Llop (SP) | componist: Gunnar Innvær (NO) & Miriam Casal Madinabeitia (SP | foto: Ursula Kaufmann

ondersteund door: Art Council Norway, Fond for Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere, Nordisk Kulturfond, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, NorrlandsOperan, BIT-Teatergarasjen, BORA BORA, Carte Blanche, Performing Arts Hub Norway

2018
Za 24 nov
20.00u
71 minuten

Theater Kikker – Grote zaal

Dans
Spanje / Noorwegen
Taal geen probleem

Koop Tickets

Normaal18,-
Reductie16,-
Student
12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:en]

What does it mean to be trans gender? What does it mean to live in the closet and what does it mean to come out? From his own urgency to share his experiences about his transition from female to trans man, the Spanish Daniel Mariblanca interviewed 71 trans genders from all over Europe. 71BODIES 1DANCE embraces their stories and shares their fears, doubts, feelings of relief and liberation. The one single body on this empty stage is loaded with vulnerability, strength, shame, pleasure and empowerment. Intimately, it challenges our own preconceptions of beauty and desire and of what a body is to us. 

Part of this interdisciplinary project is the exposition Black Little Boxes, in which you’ll meet the interviewed trans genders.

After the performance, a dialogue with the maker will take place. 

This performance ticket gives you free entrance to the What You See Afterparty where you dance on the beats and where students of the HKU surprise you with their pop-up performances.

Combine 71BODIES 1DANCE with Glittergods/Stigma and get a discount on your tickets. COMBITICKET NORMAL (25,-)  |  COMBITICKET REDUCED (21,-)


concept, choreography & dance: Daniel Mariblanca (ES/NO) | producer & tour management: Camilla Svingen (NO) | video design: Ursula Kaufmann (ES) | artistic assistant & dramaturgy: Amanda Billberg (SE) | light design: Jon Eirik Sira (NO) | photography: Mar C Llop (ES) | componist: Gunnar Innvær (NO) & Miriam Casal Madinabeitia (ES) | photo: Ursula Kaufmann

supported by:  Art Council Norway, Fond for Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere, Nordisk Kulturfond, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, NorrlandsOperan, BIT-Teatergarasjen, BORA BORA, Carte Blanche, Performing Arts Hub Norway

2018
Sa 24 Nov
20.00h
71 minutes

Theater Kikker – Grote zaal

Dance
Spain / Norway
Language no problem

Buy Tickets

Normal18,-
Reduced16,-
Student12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:]

Ieme71BODIES 1DANCE | Daniel Mariblanca

GLITTERGODS/STIGMA | Jésus de Vega, ICK Amsterdam

[:nl]

In maar liefst 72 landen is homoseksualiteit verboden, soms zelf op straffe van de dood. Op de glamoureuze catwalk van GlitterGods/Stigma balanceren twee dansers tussen twee realiteiten: die van acceptatie en van discriminatie. Van voor naar achter bewegend worden ze geconfronteerd met vrijheid en onderdrukking, trots en schaamte, liefde en haat. In deze poel van ervaringen zoeken ze hun eigen werkelijkheid, en leggen ze hun zoektocht naar hun autonomie, kracht en kwetsbaarheid bloot.
GlitterGods / Stigma is een oproep tot verdere vooruitgang en acceptatie, een ode aan de liefde en een groot dankjewel aan alle LGBTQI+ rolmodellen die strijden voor gelijke rechten.

Een ticket voor deze voorstelling geeft je toegang tot de What You See Afterparty waar je danst opzwepende beats en verrast wordt door de pop-up performances van studenten van de HKU.

Combineer Glittergods/Stigma met 71BODIES 1DANCE en krijg korting op je kaartjes. COMBITICKET NORMAAL (25,-)  |  COMBITICKET REDUCTIE (21,-)


choreografie & soundscape: Jesús de Vega | dans: Revé Terborg & Jordan Achiano

| lichtontwerp: Varja Klosse | productie: ICK & Jesús de Vega | foto: Alwin Poiana

2018
Za 24 nov
21.30u

60 minuten

Theater Kikker – Kleine zaal

Dans
Spanje / Nederland
Taal geen probleem

Koop Tickets

Normaal14,-
Reductie
11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:en]

There are still 72 countries in which homosexuality is outlawed, sometimes even punished by the death penalty. The two dancers on the glamorous catwalk of GlitterGods/Stigma are balancing between two realities: the one of acceptance and the one of discrimination. Moving front- and backwards they are confronted with the friction between opposing experiences: freedom and oppression, pride and shame, love and hate. Through all these responses, they are trying to find their own reality, and expose their quest for autonomy and share their way to shine, their strengths and their fragilities.

GlitterGods/Stigma is a call for further progress and acceptance, an ode to love and a big thank you to all LGBTQI+ figures that have fought for equal rights.

This performance ticket gives you free entrance to the What You See Afterparty where you dance on the beats and where students of the HKU surprise you with their pop-up performances.

Combine Glittergods/Stigma with 71BODIES 1DANCE and get a discount on your tickets. COMBITICKET NORMAL (25,-)  |  COMBITICKET REDUCED (21,-) 


choreography & soundscape: Jesús de Vega | dance: Revé Terborg & Jordan Achiano | light design: Varja Klosse | production: ICK & Jesús de Vega | photo: Alwin Poiana

2018
Sa 24 Nov
21.30h

60 minutes

Theater Kikker – Kleine zaal

Dance
Spain / The Netherlands
Language no problem

Buy Tickets

Normal14,-
Reduced11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:]

IemeGLITTERGODS/STIGMA | Jésus de Vega, ICK Amsterdam

GIRL | Lukas Dhont

[:nl]

GIRL is de gelauwerde debuutfilm van Lukas Dhont over het leven van de 15–jarige Lara, wier grootste droom is carrière te maken als ballerina. Om dat waar te maken is veel discipline nodig, maar de uitdaging wordt nog groter omdat Lara geboren is in het lichaam van een jongen. GIRL is een tedere en zintuiglijke film over de dromen en verlangens van een pubermeisje, gevangen in een jongenslichaam.

Deze Belgisch/Nederlandse coproductie was dé ontdekking van het filmfestival in Cannes. De film won onder meer de Caméra d’Or (de prijs voor de beste debuutfilm) en hoofdrolspeler Victor Polster – zelf een jonge aspirant–danser – ontving een acteerprijs.


Regie: Lukas Dhont
Met: Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen & Valentijn Dhaenens

Het filmprogramma van What You See Festival kwam tot stand in samenwerking met filmtheater ’t Hoogt en de Roze Filmdagen.

Een plié uit respect: Girl van Lukas Dhont is een pracht van een debuut.

Knackfocus

2018
Za 24 nov
21.30u

145 minuten

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Taal: NL/FR/EN, Nederlands ondertiteld

Koop Tickets

Normaal7,50

[:en]

GIRL is Lukas Dhont’s acclaimed debut film about the life of the 15 year–old Lara, who dreams of becoming a professional ballerina. Iron discipline is needed in order to make this dream come true, but the challenge is even greater because Lara was born with the body of a boy. GIRL is a tender film about the dreams and longings of an adolescent girl trapped in the body of a boy.

The Belgian/Dutch co–production the big discovery at the Cannes film festival. It won the Caméra d’Or (the prize for the best debut film) and the leading actor Victor Polster, himself an aspiring dancer, won an acting prize.


Direction: Lukas Dhont
With: Victor Polster, Arieh Worthalter , Katelijne Damen & Valentijn Dhaenens

The film program of What You Festival was brought about in collaboration with film theatre ’t Hoogt and the Roze Filmdagen.

Een plié uit respect: Girl van Lukas Dhont is een pracht van een debuut.

Knackfocus

2018
Sa 24 Nov
21.30h

145 minutes

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Language: NL/FR/EN, Dutch subtitles

Buy Tickets

Normal7,50

[:]

IemeGIRL | Lukas Dhont

LET’S TALK ABOUT GENDER!

[:nl]

Denk en praat mee om onze collectieve gedachten over gender aan te scherpen. What You See organiseert verschillende open en besloten activiteiten waar we met kunstenaars, wetenschappers en met jou nog eens goed de diepte in gaan. 

WHAT YOU SEE SYMPOSIUM
Vr 23 nov  |  15.30u – 17.30u  |  Het Huis Utrecht  |  18,- / 14,-

Van wie is jouw lichaam? Hoe autonoom kan het zijn? Wanneer wordt het lichaam als provocatief ervaren? In dit symposium verkennen kunstenaars, wetenschappers en publiek gezamenlijk de eigenheid van het lichaam in relatie tot de normen van de maatschappij. Met onder andere choreograaf Alida Dors, visual storyteller Marijn Kuijper en dichter Radna Fabias.

STRETCH IT 
Za 24 nov  |  15.30u – 16.30u  |  Theater Kikker – Foyer  |  Toegang gratis

Tijdens What You See zien we voorstellingen, exposities en films met lichamen die buiten de dominantie norm lijken te vallen. Tijdens Stretch it praten we verder over hoe we de norm verder kunnen oprekken en waar die zich in de toekomst naar toe zal bewegen. Met wetenschappers van Gender Studies van de Universiteit Utrecht, met kunstenaars en natuurlijk met jou! 

NAGESPREK 71 BODIES 1DANCE
Za 24 nov  |  21.15u – 21.30u  |  Toegang na de voorstelling

Vraag choreograaf en performer Daniel Mariblanca de hemd van het lijf over zijn project 71BODIES 1DANCE en zijn interviews met 71 transgenders in Europa tijdens dit nagesprek na zijn voorstelling. 

WORKSHOP
Vr 23 nov & Za 24 nov  |  Besloten

Dansactivist Peggy Olislaegers duikt samen met studenten van Gender Studies, Theaterwetenschap en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met lichaam een geest dieper in de autonomie van het eigen lichaam.


2018

[:en]

Think and talk with us to sharpen our collective thoughts on gender. What You See organizes several public as well as exclusive activities in which we go pretty in-depth with artists, theoreticians and with you!

WHAT YOU SEE SYMPOSIUM
Fr 23 Nov  |  15.30h – 17.30h  |  Het Huis Utrecht  |  18,- / 14,-

To whom does your body belong? Can it exist autonomously? When is a body considered to be provocative? In What You See Symposium artists, scientists and audience members explore the autonomy of the body in relation to societal norms. With choreographer Alida Dors, visual storyteller Marijn Kuijper and poet Radna Fabias. 

STRETCH IT 
Sa 24 Nov  |  15.30h – 16.30h  |  Theatre Kikker – Foyer  |  Admission free

At What You See we see performances, exhibitions and films with bodies that don’t seem to fit the dominant norm. In Stretch it we discuss how we can stretch this norm into the future. With theoreticians of Gender Studies of the Utrecht University, with artists and with you. 

AFTERTALK 71 BODIES 1DANCE
Sa 24 Nov  |  21.15h – 21.30h  |  Admission after the performance

Ask everything you ever wanted to ask choreographer and performer Daniel Mariblanca about his project 71BODIES 1DANCE and his interviews with 71 trans genders all over Europe.

WORKSHOP
Fr 23 Nov & Sa 24 Nov  |  Exclusive

With body and brain, dance activist Peggy Olislaegers dives into the potential of the autonomous body with students of Gender Studies, Theatre Studies and the School for the Arts Utrecht.


2018

[:]

IemeLET’S TALK ABOUT GENDER!

HKU POP-UPS @ WHAT YOU SEE

[:nl]

Utrecht barst van de creatieve talenten. De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en What You See hebben de handen ineen geslagen voor een spannend pop-up programma door studenten van verschillende opleidingen. 

De alter ego van Yara Piekema van de opleiding Theater, die haar übervrouwelijke kant vertegenwoordigt, kan zomaar opduiken in de foyer van Theater Kikker. Student Theatre Design Edo Verhoeff reageert en reflecteert op het festival met een beeldrijm dat steeds groter wordt. 

De studenten van Musician 3.0 van het HKU Utrechts Conservatorium worden opgeleid tot Music Performance Artist. Zij verdeelden zich in drie groepen en creëren met Exploring Sapiens. Rethinking possibilities, met Aluminium en met Utopie drie muzikale en theatrale installaties die een geheel nieuw perspectief op gender bieden.

* De pop-up-performances zijn te zien:
– voorafgaand aan het Symposium (vrijdag, vanaf 15:00, Het Huis)
– voorafgaand aan The Forecast (vrijdag, vanaf 19:30, Theater Kikker)
– voor en na 71BODIES 1DANCE (zaterdag, vanaf 19:30, Theater Kikker)


HKU Theater: Yara Piekema | HKU Theatre Design: Edo Verhoeff | begeleiding: Sanne Leufkens | met dank aan: Anne de Veij

Exploring Sapiens. Rethinking possibilities: Linde Tillmanns, Krijn Moons, Ruben Nosaehi & Rob Kooymans | Aluminium: Koen Boeijinga, Thomas du Gardijn & Hugo Ariëns | Utopie:  Iolaysa Braga Tavares, Bob Barlag, Silva de Waard, Mees Vervuurt & Quartus Vlak | begeleiding: Lidy Six & Loes Wernsen

2018
Vr 23 nov
Za 24 nov
Verschillende tijden

Diverse locaties*

Pop-up
Taal geen probleem

[:en]

Utrecht is bursting of creative talents. HKU University of the Arts Utrecht and What You See collaborate in an exciting pop-up program created by students of the different courses.

The alter ego of theatre student Yara Piekema, who represents her  über female part, can pop up any time in the foyer of Theatre Kikker. Student Theatre Design Edo Verhoeff responds and reflects on the festival with an expanding visual rhyme.

Students of Musician 3.0 of the Utrecht Conservatory are educated to become Music Performance Artists. With Exploring Sapiens, Rethinking possibilities, with Aluminium and with Utopie (Utopia) they’ve created three musical and theatrical installations that offer a whole new perspective on gender.

* You can see pop-up-performances:
– before the Symposium (Friday, from 15:00, Het Huis)
– before The Forecast (Friday, from 19:30, Theater Kikker)
– before and after 71BODIES 1DANCE (Saturday, from 19:30, Theater Kikker)


HKU Theatre: Quiah Shilue & Yara Piekema  | HKU Theatre Design: Edo Verhoeff | with support of: Sanne Leufkens | thanks to: Anne de Veij

Exploring Sapiens. Rethinking possibilities:  Linde Tillmanns, Krijn Moons, Ruben Nosaehi & Rob Kooymans | Aluminium: Koen Boeijinga, Thomas du Gardijn & Hugo Ariëns | Utopie:  Iolaysa Braga Tavares, Bob Barlag, Silva de Waard, Mees Vervuurt & Quartus Vlak | with support of: Lidy Six & Loes Wernsen

2018
Fr 23 Nov
Sa 24 Nov
Unscheduled

Various locations*

Pop-up
Language no problem

[:]

IemeHKU POP-UPS @ WHAT YOU SEE

WHAT YOU SEE AFTERPARTY

[:nl]

You are what you party! Op de zaterdagavond vieren we vrijheid en diversiteit. Praat na over het festival en dans tot de laatste beat op de opzwepende pop, R&B en hiphop van een suprise DJ die weet hoe een feestje gebouwd wordt. Tijdens de Afterparty word je verrast door de pop-up performances van studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

What You See Afterparty is alleen toegankelijk op uitnodiging of met een kaartje voor ’71BODIES 1DANCE’ of ‘Glittergods/Stigma’.


2018
Za 24 nov
21.30u – 01.30u

Theater Kikker – Foyer

Feest
Taal geen probleem

[:en]

You are what you party! On Saturday evening freedom and diversity is celebrated. Talk, share experiences and dance to last beat of  the pop,  R&B and hip-hop of a suprise DJ that knows how to party. During the party, students of the School for the Arts Utrecht will surprise you with their pop-up performances.

Entrance to What You See Afterparty is by invitation or by showing your ticket for ’71 BODIES 1DANCE’ or ‘Glittergods/Stigma’.


2018
Sat 24 Nov
21.30h – 01.30h

Theater Kikker – Foyer

Party
Language no problem

[:]

IemeWHAT YOU SEE AFTERPARTY