THE FORECAST | Amy Bell

[:nl]

Waarom zien we nauwelijks queer vrouwen op het podium? De Britse danseres, choreograaf en theatermaker Amy Bell bedacht zich geen moment en maakte vanuit een persoonlijk en politiek verlangen een solo waar de urgentie van af spat. Intelligent en vol humor praat en danst ze zich een weg door The Forecast. De voorstelling viert het individuele, maar ook wat ons bindt als mensen: het spanningsveld tussen ons constant veranderende lichaam en ons verlangen naar duidelijkheid, regels en voorspelbaarheid.

Bell introduceert het lichaam als een veranderend landschap, waarover tegengestelde weersfronten razen. Ze wordt meegesleurd in de woeste storm van ambitie en groei, en stelt de vraag of we kunnen ingrijpen in de vorming van onze identiteiten. Of moeten we ons overgeven aan hun grilligheid? Ondergedompeld in een live digitale soundscape en vergezeld van geprojecteerde animatie biedt Bell liefdevol een ruimte van transformatie en mogelijkheden.


choreografie, tekst & performance: Amy Bell | animatie & dramaturgie: Hetain Patel | geluid & muziek: Jamie McCarthy | lichtontwerp & produciemanagement: Lucy Hansom | artistiek advies: Peggy Olislaegers | foto: Pari Naderi

The Forecast is een heerlijk, oneindig tapijl van metaforen waarin Bell aan de hand van weerberichten thema’s rond gender onthult. Ze is net zo gearticuleerd met haar lichaam als met haar woorden.

Dance Tabs

2018
Vr 23 nov
20.00u
60 minuten

Theater Kikker – Grote zaal

Dans
Verenigd Koninkrijk
Taal geen probleem

Koop Tickets

Normaal18,-
Reductie16,-
Student
12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:en]

Where are all the queer women in dance? From a personal and political longing to include her sexuality on stage the British choreographer, dancer and theatre maker Amy Bell dances and talks her way through this witty and dream-like solo performance. With intelligence and wit The Forecast celebrates the particular but also looks for what we have in common as human beings: our ever changing bodies set against the tension of our ludicrous desires to know, to fix, to convince, to predict.

Bell introduces the body as a shifting landscape, with opposing weather fronts sweeping in. She rides the blustery winds of aspiration and becoming, questioning if we can intervene in the forming of our identities, or if we should surrender to their unpredictability. Immersed in a live digital soundscape and accompanied by projected animation Bell lovingly offers a space of transformation and possibility.


choreography, text & performance: Amy Bell | animation, dramaturgy: Hetain Patel | sound & music: Jamie McCarthy | light design & production management: Lucy Hansom | creative consultant: Peggy Olislaegers | photo: Pari Naderi

The Forecast is a delightful, sprawling tapestry of metaphors in which Bell exposes gender mayhem through the spoken and gestural language of weather reporters. She’s as articulate with her body as she is with her words.

Dance Tabs

2018
Fr 23 Nov
20.00h
60 minutes

Theater Kikker – Grote zaal

Dance
United Kingdom
Language no problem

Buy Tickets

Normal18,-
Reduced16,-
Student12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:]

IemeTHE FORECAST | Amy Bell

71BODIES 1DANCE | Daniel Mariblanca

[:nl]

Wat betekent het om transgender te zijn? Om in de kast te zijn? Om er uit te komen? Vanuit de persoonlijke urgentie om zijn ervaringen over zijn transitie van vrouw naar transman te delen interviewde de Spaanse Daniel Mariblanca 71 transgenders uit heel Europa. 71 BODIES 1DANCE vertelt hun verhalen over angst, twijfel, opluchting en bevrijding. Het ene lichaam op het lege podium toont kwetsbaarheid, kracht, schaamte, plezier en empowerment. Het rekt ons begrip van schoonheid en verlangen op en daagt op intieme wijze ons begrip van het lichaam uit.

Onderdeel van dit interdisciplinaire project is de expositie Black Little Boxes, die je kennis laten maken met de geïnterviewde transgenders.

Na de voorstelling vindt een nagesprek met de maker plaats.

Een ticket voor deze voorstelling geeft je toegang tot de What You See Afterparty waar je danst opzwepende beats en verrast wordt door de pop-up performances van studenten van de HKU.

Combineer 71BODIES 1DANCE met Glittergods/Stigma en krijg korting op je kaartjes. COMBITICKET NORMAAL (25,-)  |  COMBITICKET REDUCTIE (21,-)


concept, choreografie & dans: Daniel Mariblanca (NO/SP) | producent & management: Camilla Svingen (NO) | video design: Ursula Kaufmann (SP) | artistiek assistent & dramaturgie: Amanda Billberg (SE) | lichtontwerp:  Jon Eirik Sira (NO) | fotografie: Mar C Llop (SP) | componist: Gunnar Innvær (NO) & Miriam Casal Madinabeitia (SP | foto: Ursula Kaufmann

ondersteund door: Art Council Norway, Fond for Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere, Nordisk Kulturfond, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, NorrlandsOperan, BIT-Teatergarasjen, BORA BORA, Carte Blanche, Performing Arts Hub Norway

2018
Za 24 nov
20.00u
71 minuten

Theater Kikker – Grote zaal

Dans
Spanje / Noorwegen
Taal geen probleem

Koop Tickets

Normaal18,-
Reductie16,-
Student
12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:en]

What does it mean to be trans gender? What does it mean to live in the closet and what does it mean to come out? From his own urgency to share his experiences about his transition from female to trans man, the Spanish Daniel Mariblanca interviewed 71 trans genders from all over Europe. 71BODIES 1DANCE embraces their stories and shares their fears, doubts, feelings of relief and liberation. The one single body on this empty stage is loaded with vulnerability, strength, shame, pleasure and empowerment. Intimately, it challenges our own preconceptions of beauty and desire and of what a body is to us. 

Part of this interdisciplinary project is the exposition Black Little Boxes, in which you’ll meet the interviewed trans genders.

After the performance, a dialogue with the maker will take place. 

This performance ticket gives you free entrance to the What You See Afterparty where you dance on the beats and where students of the HKU surprise you with their pop-up performances.

Combine 71BODIES 1DANCE with Glittergods/Stigma and get a discount on your tickets. COMBITICKET NORMAL (25,-)  |  COMBITICKET REDUCED (21,-)


concept, choreography & dance: Daniel Mariblanca (ES/NO) | producer & tour management: Camilla Svingen (NO) | video design: Ursula Kaufmann (ES) | artistic assistant & dramaturgy: Amanda Billberg (SE) | light design: Jon Eirik Sira (NO) | photography: Mar C Llop (ES) | componist: Gunnar Innvær (NO) & Miriam Casal Madinabeitia (ES) | photo: Ursula Kaufmann

supported by:  Art Council Norway, Fond for Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere, Nordisk Kulturfond, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, NorrlandsOperan, BIT-Teatergarasjen, BORA BORA, Carte Blanche, Performing Arts Hub Norway

2018
Sa 24 Nov
20.00h
71 minutes

Theater Kikker – Grote zaal

Dance
Spain / Norway
Language no problem

Buy Tickets

Normal18,-
Reduced16,-
Student12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:]

Ieme71BODIES 1DANCE | Daniel Mariblanca

GLITTERGODS/STIGMA | Jésus de Vega, ICK Amsterdam

[:nl]

In maar liefst 72 landen is homoseksualiteit verboden, soms zelf op straffe van de dood. Op de glamoureuze catwalk van GlitterGods/Stigma balanceren twee dansers tussen twee realiteiten: die van acceptatie en van discriminatie. Van voor naar achter bewegend worden ze geconfronteerd met vrijheid en onderdrukking, trots en schaamte, liefde en haat. In deze poel van ervaringen zoeken ze hun eigen werkelijkheid, en leggen ze hun zoektocht naar hun autonomie, kracht en kwetsbaarheid bloot.
GlitterGods / Stigma is een oproep tot verdere vooruitgang en acceptatie, een ode aan de liefde en een groot dankjewel aan alle LGBTQI+ rolmodellen die strijden voor gelijke rechten.

Een ticket voor deze voorstelling geeft je toegang tot de What You See Afterparty waar je danst opzwepende beats en verrast wordt door de pop-up performances van studenten van de HKU.

Combineer Glittergods/Stigma met 71BODIES 1DANCE en krijg korting op je kaartjes. COMBITICKET NORMAAL (25,-)  |  COMBITICKET REDUCTIE (21,-)


choreografie & soundscape: Jesús de Vega | dans: Revé Terborg & Jordan Achiano

| lichtontwerp: Varja Klosse | productie: ICK & Jesús de Vega | foto: Alwin Poiana

2018
Za 24 nov
21.30u

60 minuten

Theater Kikker – Kleine zaal

Dans
Spanje / Nederland
Taal geen probleem

Koop Tickets

Normaal14,-
Reductie
11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:en]

There are still 72 countries in which homosexuality is outlawed, sometimes even punished by the death penalty. The two dancers on the glamorous catwalk of GlitterGods/Stigma are balancing between two realities: the one of acceptance and the one of discrimination. Moving front- and backwards they are confronted with the friction between opposing experiences: freedom and oppression, pride and shame, love and hate. Through all these responses, they are trying to find their own reality, and expose their quest for autonomy and share their way to shine, their strengths and their fragilities.

GlitterGods/Stigma is a call for further progress and acceptance, an ode to love and a big thank you to all LGBTQI+ figures that have fought for equal rights.

This performance ticket gives you free entrance to the What You See Afterparty where you dance on the beats and where students of the HKU surprise you with their pop-up performances.

Combine Glittergods/Stigma with 71BODIES 1DANCE and get a discount on your tickets. COMBITICKET NORMAL (25,-)  |  COMBITICKET REDUCED (21,-) 


choreography & soundscape: Jesús de Vega | dance: Revé Terborg & Jordan Achiano | light design: Varja Klosse | production: ICK & Jesús de Vega | photo: Alwin Poiana

2018
Sa 24 Nov
21.30h

60 minutes

Theater Kikker – Kleine zaal

Dance
Spain / The Netherlands
Language no problem

Buy Tickets

Normal14,-
Reduced11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:]

IemeGLITTERGODS/STIGMA | Jésus de Vega, ICK Amsterdam

HKU POP-UPS @ WHAT YOU SEE

[:nl]

Utrecht barst van de creatieve talenten. De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en What You See hebben de handen ineen geslagen voor een spannend pop-up programma door studenten van verschillende opleidingen. 

De alter ego van Yara Piekema van de opleiding Theater, die haar übervrouwelijke kant vertegenwoordigt, kan zomaar opduiken in de foyer van Theater Kikker. Student Theatre Design Edo Verhoeff reageert en reflecteert op het festival met een beeldrijm dat steeds groter wordt. 

De studenten van Musician 3.0 van het HKU Utrechts Conservatorium worden opgeleid tot Music Performance Artist. Zij verdeelden zich in drie groepen en creëren met Exploring Sapiens. Rethinking possibilities, met Aluminium en met Utopie drie muzikale en theatrale installaties die een geheel nieuw perspectief op gender bieden.

* De pop-up-performances zijn te zien:
– voorafgaand aan het Symposium (vrijdag, vanaf 15:00, Het Huis)
– voorafgaand aan The Forecast (vrijdag, vanaf 19:30, Theater Kikker)
– voor en na 71BODIES 1DANCE (zaterdag, vanaf 19:30, Theater Kikker)


HKU Theater: Yara Piekema | HKU Theatre Design: Edo Verhoeff | begeleiding: Sanne Leufkens | met dank aan: Anne de Veij

Exploring Sapiens. Rethinking possibilities: Linde Tillmanns, Krijn Moons, Ruben Nosaehi & Rob Kooymans | Aluminium: Koen Boeijinga, Thomas du Gardijn & Hugo Ariëns | Utopie:  Iolaysa Braga Tavares, Bob Barlag, Silva de Waard, Mees Vervuurt & Quartus Vlak | begeleiding: Lidy Six & Loes Wernsen

2018
Vr 23 nov
Za 24 nov
Verschillende tijden

Diverse locaties*

Pop-up
Taal geen probleem

[:en]

Utrecht is bursting of creative talents. HKU University of the Arts Utrecht and What You See collaborate in an exciting pop-up program created by students of the different courses.

The alter ego of theatre student Yara Piekema, who represents her  über female part, can pop up any time in the foyer of Theatre Kikker. Student Theatre Design Edo Verhoeff responds and reflects on the festival with an expanding visual rhyme.

Students of Musician 3.0 of the Utrecht Conservatory are educated to become Music Performance Artists. With Exploring Sapiens, Rethinking possibilities, with Aluminium and with Utopie (Utopia) they’ve created three musical and theatrical installations that offer a whole new perspective on gender.

* You can see pop-up-performances:
– before the Symposium (Friday, from 15:00, Het Huis)
– before The Forecast (Friday, from 19:30, Theater Kikker)
– before and after 71BODIES 1DANCE (Saturday, from 19:30, Theater Kikker)


HKU Theatre: Quiah Shilue & Yara Piekema  | HKU Theatre Design: Edo Verhoeff | with support of: Sanne Leufkens | thanks to: Anne de Veij

Exploring Sapiens. Rethinking possibilities:  Linde Tillmanns, Krijn Moons, Ruben Nosaehi & Rob Kooymans | Aluminium: Koen Boeijinga, Thomas du Gardijn & Hugo Ariëns | Utopie:  Iolaysa Braga Tavares, Bob Barlag, Silva de Waard, Mees Vervuurt & Quartus Vlak | with support of: Lidy Six & Loes Wernsen

2018
Fr 23 Nov
Sa 24 Nov
Unscheduled

Various locations*

Pop-up
Language no problem

[:]

IemeHKU POP-UPS @ WHAT YOU SEE