ORGANISATIE

Een eigentijds internationaal kunstenfestival over gender & identiteit
in de haarvaten van Utrecht.
Stichting What You See Festival is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Missie

 

Bijdragen aan een gendergelijkwaardige samenleving door het tonen van professionele kunstuitingen. Deze bieden nieuwe en uiteenlopende perspectieven op gender die recht doen aan de diversiteit en complexiteit van het onderwerp.

Doelen

 

  • Een internationaal en multidisciplinair kunstenfestival over gender en identiteit realiseren en daarmee eigentijdse beelden die verband houden met sekse, genderidentiteit en seksuele geaardheid tonen, kantelen en bevragen.
  • Verschillende kunstvormen, filosofie en straatwijsheid samenbrengen in culturele hotspots in Utrecht.
  • Op deze manier een bijdrage leveren aan diversiteit; op het gebied van kunst, ideeën, lichamen en genders.
  • Een uiteenlopend en jaarlijks stijgend publiek trekken; van jong tot oud, van hetero tot queer.
  • Lokale inbedding verbinden met nationale en internationale relevantie.
  • Een spannend, urgent en kwalitatief hoogwaardig programma bieden dat op deze manier nergens anders te zien is in Nederland.

Beloningsbeleid

 

Stichting What You See heeft gekozen voor het bestuursmodel. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen om de gang van zaken te bespreken en draagt zorg voor de financiële controle van de stichting. Stichting What You See voldoet aan de Governance Code Cultuur. Het bestuur verbindt zich voor minimaal vier jaar aan de stichting. De bestuurders zijn onbezoldigd en brengen geen vergoeding of onkosten in rekening. What You See Festival is een projectorganisatie en zowel het kernteam als de overige betrokken medewerkers worden op basis van freelance honoraria uitbetaald.

Contactgegevens

 

Stichting What You See Festival
Laan van Nieuw-Guinea 125BS
3531 JH Utrecht

+31 (0)6 33 99 07 31
info@whatyouseefestival.nl

KvK 68923368
RSIN 857649929

Bestuur

 

Jantien Plooij
Voorzitter

Kirsten Brandt
Penningmeester

Sander van Oorspronk
Secretaris

Selm Wenselaers
Lid

Giselle Timmers
Lid

Tsui-Saen Leung
Lid

IemeOrganisatie