ID | ID Theatre Company

[:nl]

Als je je identiteit mocht kiezen, wie zou je dan willen zijn? En wat is dat eigenlijk, identiteit? Je paspoort, geloof, geslacht of achtergrond? Hoewel het moeilijk te zeggen is wat het betekent, worden we er wel op afgerekend. Het bepaalt mede of we als meisje of jongen, homo of hetero, populair of buitenbeentje worden beschouwd. In het spetterende ID wisselen muziek, theater en dans elkaar in rap tempo af en wordt er constant geswitcht tussen grote thema’s en persoonlijke verhalen.

Onder leiding van een onzichtbare spelleider krijgen zes jongeren de kans een nieuwe identiteit voor zichzelf te creëren. Maar er is een catch: ze moeten daarvoor eerst hun ware ik onthullen. Ze worden uitgedaagd hun angsten, geheimen en gedachten over elkaar prijs te geven. Kloppen de oordelen over zichzelf en elkaar eigenlijk wel? En hoe ver willen ze eigenlijk gaan om te bereiken wat ze willen? In ID balanceren ze gevaarlijk tussen wie ze willen zijn en wie ze daadwerkelijk zijn.


Na de voorstelling kun je de makers en performers alles vragen in het nagesprek.


regie & concept: Marjan Barlage | choreografie: Sassan Saghar Yaghmai | performers: Kasper Scholten, Wensley Piqué, Vera Bon, Marleen Hendrickx, Afra Tolud & Yeliz Dogan | muziek: Vera Bon | vormgeving: Kim van der Zijde | licht: Bernd Wouthuysen | pop: Rosa Verloop | techniek: Elmar Neudam | productie: Eline Hocqué | zakelijk leider: Hilje Thiescheffer | foto: Kamerich & Budwilowitz

Met ID levert ID Theatre Company een intrigerende voorstelling af die nieuwsgierig maakt naar vervolgprojecten.

Theaterkrant

2018
Zo 25 nov
15.00u

60 minuten

Het Huis – Grote zaal

Theater, 12+
Nederland
Taal: Nederlands

Koop Tickets

Normaal14,-
Reductie
11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:en]

Who would you be if you can choose your identity? And what does identity actually mean? Your passport, religion, gender or background? Although it’s hard to define, we are all constantly judged by it. It determines if we’re considered a girl or a boy, homo or hetero, popular or an outsider. Big themes, personal stories, music, theatre and dance alternate in rapid succession in this spectacular performance.

Guided by an invisible quizmaster six youngsters are offered the chance to create a new identity. But there is one catch: first, they need to reveal their true selves. They are challenged to share their fears, secrets and thoughts about one and other. Are their judgements about each other and themselves actually correct? How far are they willing to go to reach their desired identity? A dangerous balance act between the persons they are longing to be, and the persons they really are.

After the performance you’re very welcome to ask the performers and makers everything what you want to know!


direction & concept: Marjan Barlage | choreography: Sassan Saghar Yaghmai | performers: Kasper Scholten, Wensley Piqué, Vera Bon, Marleen Hendrickx, Afra Tolud & Yeliz Dogan | music: Vera Bon | set design: Kim van der Zijde | light design: Bernd Wouthuysen | doll: Rosa Verloop | technique: Elmar Neudam | production: Eline Hocqué | business manager: Hilje Thiescheffer | photo: Kamerich & Budwilowitz

With ID, ID Theatre Company has presented an intrigueing performance that evokes curiosity to performances yet to come.

Theaterkrant

2018
Su 25 Nov
15.00h

60 minutes

Het Huis – Grote zaal

Theater (12+)
The Netherlands
Language: Dutch

Buy Tickets

Normal14,-
Reduced11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:]

IemeID | ID Theatre Company

Related Posts

Take a look at these posts