What You See Festival zoekt nieuwe bestuursleden (X/V/M)

What You See Festival in Utrecht zoekt nieuwe Leden voor het Bestuur voor minimaal 4 vergaderingen per jaar.

Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-01-2021

What You See Festival is het eerste en enige jaarlijkse, internationale en multidisciplinaire kunstenfestival in Nederland over gender, diversiteit, sexualiteit en inclusie. Gender raakt iedereen, en daarom richt What You See Festival zich op brede publieksgroepen en brengt het theater, dans, exposities, workshops, muziek en debat naar culturele hotspots en op onorthodoxe plekken in Utrecht. Als open, progressieve en culturele stad biedt Utrecht de perfecte context voor dit festival. Vanaf 2021 wordt What You See opgenomen in het vierjarige kunstenplan van de Gemeente Utrecht met een jaarlijkse subsidie.

What You See wil bijdragen aan een genderdiverse en inclusieve samenleving door het tonen, initiëren en produceren van professionele kunstuitingen die uiteenlopende intersectionele perspectieven op gender bieden en die recht doen aan de diversiteit en complexiteit van het onderwerp. Dit doen we door jaarlijks een urgent, uniek, internationaal en multidisciplinair kunstenfestival realiseren en daarmee ons denken over gender uitdagen, bevragen en kantelen. Daarnaast brengen we verschillende kunstvormen samen in de (culturele) haarvaten van Utrecht. We zorgen daarbij voor lokale inbedding die we verbinden met nationale en internationale relevantie. We ontwikkelen strategieën voor diversiteit & inclusiviteit op het gebied van programmering, perspectieven, publieken en organisatie. Dit doen we voor een uiteenlopend en jaarlijks stijgend publiek; van jong tot oud, van hetero tot queer, met verschillende culturele en sociale achtergronden en met verschillende perspectieven en ervaringen.

Vanaf voorjaar 2021 heeft What You See Festival plek voor nieuwe bestuursleden.

Leden bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie leden met allen een eigen expertise. Doordat What You See Festival in het nieuwe vierjarige kunstenplan van de Gemeente Utrecht zit en het festival aan het het groeien en ontwikkelen is, zoeken we uitbreiding van het bestuur.

Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur en toetst de directie bij beleidsvorming en uitvoering van de taken zowel het belang van de organisatie als de culturele en maatschappelijke functie van de stichting in het oog houdt. Daarnaast is het bestuur werkgever en (kritische) sparringpartner van het de directie. Het bestuur zorgt daarbij voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar (indien nodig vaker) en bezoekt het festival en de activiteiten van What You See. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De raad streeft naar diverse samenstelling voor wat betreft leeftijd, gender, ervaring en culturele achtergrond.

Op dit moment willen we graag het bestuur uitbreiden en is er plek in het bestuur voor meerdere nieuwe leden, elk met een eigen expertise. Liefst zoeken we naar leden die ervaring hebben met een of meerdere van onderstaande profielen:

-een commercieel/financieel profiel
-een maatschappelijk profiel op gebied van gender, diversiteit en inclusie
-een artistiek profiel
-een politiek profiel
-een juridisch profiel

Als lid van het bestuur:

-Heb je affiniteit met de kunst en cultuursector in het algemeen en de doelstellingen van What You See Festival in het bijzonder.
-Ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de culturele sector.
-Ben je in staat om toezicht te houden op strategische hoofdlijnen en kun je de balans bewaken tussen kritische vragen stellen en constructief samenwerken.
-Heb je een breed netwerk lokaal, nationaal en/of internationaal en ben je bereid dat voor What You See Festival in te zetten.
-Ben je specialist in een of meerdere van bovenstaande profielen
-Heb je de kans te werken met een gedreven en professional team aan een zaak van maatschappelijk belang.
-Krijg je toegang tot het jaarlijks festival en de overige activiteiten van What You See.
-Ontvang je onkostenvergoeding, maar geen vacatiegeld.
-Krijg je de kans te participeren in inspirerende bestuurssessies van een diverse samenstelling.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met bestuurslid Jantien Plooij . Sollicitaties zien we uiterlijk 15 januari 2021 per mail aan jantienplooij@gmail.com tegemoet, onder vermelding van ‘sollicitatie bestuur What You See Festival’.

LodyVacatures