PREVIEW: EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR | Mounir Samuel

[:nl]

In deze preview van de wervelende solovoorstelling “En toen schiep God Mounir” zet de Egyptisch-Nederlandse journalist, schrijver en theatermaker Mounir Samuel de grenzen van afkomst, geaardheid, gender, geslacht en geloof op scherp. In een hedendaags scheppingsverhaal waarbij tal van identiteiten worden afgepeld gaat Samuel op zoek naar de geboorte van een nieuwe Adam: niet man of vrouw, maar mens. Beginnend in een Egyptisch koffiehuis volgt de voorstelling het bijzondere leven van Samuel die als fly-in correspondent door zes continenten reisde, zich als praktiserend christen volledig onderdompelde in de islam en tot tweemaal toe een nationale coming-out meemaakte. Met behulp van storytelling, muziek, beeld en spoken word beproeft Samuel de vraag wat ware vrijheid is – en hoeveel die vrijheid hem eigenlijk waard is.


concept, tekst & spel: Mounir Samuel | dramaturgie: Floris van Delft | artistiek advies: Vincent Wijlhuizen | producent: Stichting Publieke Werken/Inge Koks | mede mogelijk gemaakt door: WAT WE DOEN, Podium Mozaïek en What You See Festival | foto: Jean van Lingen

Identiteit is niet eenduidig, wil Samuel maar zeggen: een eerste indruk kan verraderlijk zijn.

NRC Handelsblad

2018
Vr 23 nov
21.30u
Za 24 nov
14.00u

75 minuten

Theater Kikker – Kleine zaal

Theater
Nederland / Egypte
Taal: Nederlands

Tickets (vrijdag) Tickets (zaterdag)

Normaal14,-
Reductie
11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:en]

In this preview of the vibrant solo performance En toen schiep God Mounir [And then God created Mounir] the Egyptian-Dutch journalist, writer and theatre maker Mounir Samuel pushes the boundaries of ethnicity, sexual orientation, gender, religion and sexes. In a contemporary genesis, in which various identities are peeled of, Samuel seeks for a rebirth of Adam: neither male nor female, but human. Starting from an Egyptian coffee house, the performance follows the extraordinary life of Samuel, who travelled as fly in correspondent over six continents, immersed himself as a Christian in Islam and experienced a national coming-out twice. Through the use of story telling, music, imagery and spoken word, Samuel savours the question of the meaning of true freedom – and how much he is actually willing to give up in its pursuit.


concept, text & performance: Mounir Samuel | dramaturgy: Floris van Delft | artistic advice: Vincent Wijlhuizen | producer: Stichting Publieke Werken/Inge Koks | Made possible by: WAT WE DOEN, Podium Mozaïek and What You See Festival | photo: Jean van Lingen

Identity is ambiguous, states Samuel: a first impression can be deceitful.

NRC Handelsblad

2018
Fr 23 Nov
21.30h
Sa 24 Nov
14.00h

75 minutes

Theater Kikker – Kleine zaal

Theater
The Netherlands / Egypt
Language: Dutch

Tickets (Friday) Tickets (Saturday)

Normal14,-
Reduced11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:]

IemePREVIEW: EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR | Mounir Samuel

Related Posts

Take a look at these posts