THE FORECAST | Amy Bell

[:nl]

Waarom zien we nauwelijks queer vrouwen op het podium? De Britse danseres, choreograaf en theatermaker Amy Bell bedacht zich geen moment en maakte vanuit een persoonlijk en politiek verlangen een solo waar de urgentie van af spat. Intelligent en vol humor praat en danst ze zich een weg door The Forecast. De voorstelling viert het individuele, maar ook wat ons bindt als mensen: het spanningsveld tussen ons constant veranderende lichaam en ons verlangen naar duidelijkheid, regels en voorspelbaarheid.

Bell introduceert het lichaam als een veranderend landschap, waarover tegengestelde weersfronten razen. Ze wordt meegesleurd in de woeste storm van ambitie en groei, en stelt de vraag of we kunnen ingrijpen in de vorming van onze identiteiten. Of moeten we ons overgeven aan hun grilligheid? Ondergedompeld in een live digitale soundscape en vergezeld van geprojecteerde animatie biedt Bell liefdevol een ruimte van transformatie en mogelijkheden.


choreografie, tekst & performance: Amy Bell | animatie & dramaturgie: Hetain Patel | geluid & muziek: Jamie McCarthy | lichtontwerp & produciemanagement: Lucy Hansom | artistiek advies: Peggy Olislaegers | foto: Pari Naderi

The Forecast is een heerlijk, oneindig tapijl van metaforen waarin Bell aan de hand van weerberichten thema’s rond gender onthult. Ze is net zo gearticuleerd met haar lichaam als met haar woorden.

Dance Tabs

2018
Vr 23 nov
20.00u
60 minuten

Theater Kikker – Grote zaal

Dans
Verenigd Koninkrijk
Taal geen probleem

Koop Tickets

Normaal18,-
Reductie16,-
Student
12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:en]

Where are all the queer women in dance? From a personal and political longing to include her sexuality on stage the British choreographer, dancer and theatre maker Amy Bell dances and talks her way through this witty and dream-like solo performance. With intelligence and wit The Forecast celebrates the particular but also looks for what we have in common as human beings: our ever changing bodies set against the tension of our ludicrous desires to know, to fix, to convince, to predict.

Bell introduces the body as a shifting landscape, with opposing weather fronts sweeping in. She rides the blustery winds of aspiration and becoming, questioning if we can intervene in the forming of our identities, or if we should surrender to their unpredictability. Immersed in a live digital soundscape and accompanied by projected animation Bell lovingly offers a space of transformation and possibility.


choreography, text & performance: Amy Bell | animation, dramaturgy: Hetain Patel | sound & music: Jamie McCarthy | light design & production management: Lucy Hansom | creative consultant: Peggy Olislaegers | photo: Pari Naderi

The Forecast is a delightful, sprawling tapestry of metaphors in which Bell exposes gender mayhem through the spoken and gestural language of weather reporters. She’s as articulate with her body as she is with her words.

Dance Tabs

2018
Fr 23 Nov
20.00h
60 minutes

Theater Kikker – Grote zaal

Dance
United Kingdom
Language no problem

Buy Tickets

Normal18,-
Reduced16,-
Student12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:]

IemeTHE FORECAST | Amy Bell

PREVIEW: EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR | Mounir Samuel

[:nl]

In deze preview van de wervelende solovoorstelling “En toen schiep God Mounir” zet de Egyptisch-Nederlandse journalist, schrijver en theatermaker Mounir Samuel de grenzen van afkomst, geaardheid, gender, geslacht en geloof op scherp. In een hedendaags scheppingsverhaal waarbij tal van identiteiten worden afgepeld gaat Samuel op zoek naar de geboorte van een nieuwe Adam: niet man of vrouw, maar mens. Beginnend in een Egyptisch koffiehuis volgt de voorstelling het bijzondere leven van Samuel die als fly-in correspondent door zes continenten reisde, zich als praktiserend christen volledig onderdompelde in de islam en tot tweemaal toe een nationale coming-out meemaakte. Met behulp van storytelling, muziek, beeld en spoken word beproeft Samuel de vraag wat ware vrijheid is – en hoeveel die vrijheid hem eigenlijk waard is.


concept, tekst & spel: Mounir Samuel | dramaturgie: Floris van Delft | artistiek advies: Vincent Wijlhuizen | producent: Stichting Publieke Werken/Inge Koks | mede mogelijk gemaakt door: WAT WE DOEN, Podium Mozaïek en What You See Festival | foto: Jean van Lingen

Identiteit is niet eenduidig, wil Samuel maar zeggen: een eerste indruk kan verraderlijk zijn.

NRC Handelsblad

2018
Vr 23 nov
21.30u
Za 24 nov
14.00u

75 minuten

Theater Kikker – Kleine zaal

Theater
Nederland / Egypte
Taal: Nederlands

Tickets (vrijdag) Tickets (zaterdag)

Normaal14,-
Reductie
11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:en]

In this preview of the vibrant solo performance En toen schiep God Mounir [And then God created Mounir] the Egyptian-Dutch journalist, writer and theatre maker Mounir Samuel pushes the boundaries of ethnicity, sexual orientation, gender, religion and sexes. In a contemporary genesis, in which various identities are peeled of, Samuel seeks for a rebirth of Adam: neither male nor female, but human. Starting from an Egyptian coffee house, the performance follows the extraordinary life of Samuel, who travelled as fly in correspondent over six continents, immersed himself as a Christian in Islam and experienced a national coming-out twice. Through the use of story telling, music, imagery and spoken word, Samuel savours the question of the meaning of true freedom – and how much he is actually willing to give up in its pursuit.


concept, text & performance: Mounir Samuel | dramaturgy: Floris van Delft | artistic advice: Vincent Wijlhuizen | producer: Stichting Publieke Werken/Inge Koks | Made possible by: WAT WE DOEN, Podium Mozaïek and What You See Festival | photo: Jean van Lingen

Identity is ambiguous, states Samuel: a first impression can be deceitful.

NRC Handelsblad

2018
Fr 23 Nov
21.30h
Sa 24 Nov
14.00h

75 minutes

Theater Kikker – Kleine zaal

Theater
The Netherlands / Egypt
Language: Dutch

Tickets (Friday) Tickets (Saturday)

Normal14,-
Reduced11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:]

IemePREVIEW: EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR | Mounir Samuel

71BODIES 1DANCE | Daniel Mariblanca

[:nl]

Wat betekent het om transgender te zijn? Om in de kast te zijn? Om er uit te komen? Vanuit de persoonlijke urgentie om zijn ervaringen over zijn transitie van vrouw naar transman te delen interviewde de Spaanse Daniel Mariblanca 71 transgenders uit heel Europa. 71 BODIES 1DANCE vertelt hun verhalen over angst, twijfel, opluchting en bevrijding. Het ene lichaam op het lege podium toont kwetsbaarheid, kracht, schaamte, plezier en empowerment. Het rekt ons begrip van schoonheid en verlangen op en daagt op intieme wijze ons begrip van het lichaam uit.

Onderdeel van dit interdisciplinaire project is de expositie Black Little Boxes, die je kennis laten maken met de geïnterviewde transgenders.

Na de voorstelling vindt een nagesprek met de maker plaats.

Een ticket voor deze voorstelling geeft je toegang tot de What You See Afterparty waar je danst opzwepende beats en verrast wordt door de pop-up performances van studenten van de HKU.

Combineer 71BODIES 1DANCE met Glittergods/Stigma en krijg korting op je kaartjes. COMBITICKET NORMAAL (25,-)  |  COMBITICKET REDUCTIE (21,-)


concept, choreografie & dans: Daniel Mariblanca (NO/SP) | producent & management: Camilla Svingen (NO) | video design: Ursula Kaufmann (SP) | artistiek assistent & dramaturgie: Amanda Billberg (SE) | lichtontwerp:  Jon Eirik Sira (NO) | fotografie: Mar C Llop (SP) | componist: Gunnar Innvær (NO) & Miriam Casal Madinabeitia (SP | foto: Ursula Kaufmann

ondersteund door: Art Council Norway, Fond for Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere, Nordisk Kulturfond, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, NorrlandsOperan, BIT-Teatergarasjen, BORA BORA, Carte Blanche, Performing Arts Hub Norway

2018
Za 24 nov
20.00u
71 minuten

Theater Kikker – Grote zaal

Dans
Spanje / Noorwegen
Taal geen probleem

Koop Tickets

Normaal18,-
Reductie16,-
Student
12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:en]

What does it mean to be trans gender? What does it mean to live in the closet and what does it mean to come out? From his own urgency to share his experiences about his transition from female to trans man, the Spanish Daniel Mariblanca interviewed 71 trans genders from all over Europe. 71BODIES 1DANCE embraces their stories and shares their fears, doubts, feelings of relief and liberation. The one single body on this empty stage is loaded with vulnerability, strength, shame, pleasure and empowerment. Intimately, it challenges our own preconceptions of beauty and desire and of what a body is to us. 

Part of this interdisciplinary project is the exposition Black Little Boxes, in which you’ll meet the interviewed trans genders.

After the performance, a dialogue with the maker will take place. 

This performance ticket gives you free entrance to the What You See Afterparty where you dance on the beats and where students of the HKU surprise you with their pop-up performances.

Combine 71BODIES 1DANCE with Glittergods/Stigma and get a discount on your tickets. COMBITICKET NORMAL (25,-)  |  COMBITICKET REDUCED (21,-)


concept, choreography & dance: Daniel Mariblanca (ES/NO) | producer & tour management: Camilla Svingen (NO) | video design: Ursula Kaufmann (ES) | artistic assistant & dramaturgy: Amanda Billberg (SE) | light design: Jon Eirik Sira (NO) | photography: Mar C Llop (ES) | componist: Gunnar Innvær (NO) & Miriam Casal Madinabeitia (ES) | photo: Ursula Kaufmann

supported by:  Art Council Norway, Fond for Lyd og Bilde, Fond for Utøvende Kunstnere, Nordisk Kulturfond, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, NorrlandsOperan, BIT-Teatergarasjen, BORA BORA, Carte Blanche, Performing Arts Hub Norway

2018
Sa 24 Nov
20.00h
71 minutes

Theater Kikker – Grote zaal

Dance
Spain / Norway
Language no problem

Buy Tickets

Normal18,-
Reduced16,-
Student12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:]

Ieme71BODIES 1DANCE | Daniel Mariblanca

GLITTERGODS/STIGMA | Jésus de Vega, ICK Amsterdam

[:nl]

In maar liefst 72 landen is homoseksualiteit verboden, soms zelf op straffe van de dood. Op de glamoureuze catwalk van GlitterGods/Stigma balanceren twee dansers tussen twee realiteiten: die van acceptatie en van discriminatie. Van voor naar achter bewegend worden ze geconfronteerd met vrijheid en onderdrukking, trots en schaamte, liefde en haat. In deze poel van ervaringen zoeken ze hun eigen werkelijkheid, en leggen ze hun zoektocht naar hun autonomie, kracht en kwetsbaarheid bloot.
GlitterGods / Stigma is een oproep tot verdere vooruitgang en acceptatie, een ode aan de liefde en een groot dankjewel aan alle LGBTQI+ rolmodellen die strijden voor gelijke rechten.

Een ticket voor deze voorstelling geeft je toegang tot de What You See Afterparty waar je danst opzwepende beats en verrast wordt door de pop-up performances van studenten van de HKU.

Combineer Glittergods/Stigma met 71BODIES 1DANCE en krijg korting op je kaartjes. COMBITICKET NORMAAL (25,-)  |  COMBITICKET REDUCTIE (21,-)


choreografie & soundscape: Jesús de Vega | dans: Revé Terborg & Jordan Achiano

| lichtontwerp: Varja Klosse | productie: ICK & Jesús de Vega | foto: Alwin Poiana

2018
Za 24 nov
21.30u

60 minuten

Theater Kikker – Kleine zaal

Dans
Spanje / Nederland
Taal geen probleem

Koop Tickets

Normaal14,-
Reductie
11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:en]

There are still 72 countries in which homosexuality is outlawed, sometimes even punished by the death penalty. The two dancers on the glamorous catwalk of GlitterGods/Stigma are balancing between two realities: the one of acceptance and the one of discrimination. Moving front- and backwards they are confronted with the friction between opposing experiences: freedom and oppression, pride and shame, love and hate. Through all these responses, they are trying to find their own reality, and expose their quest for autonomy and share their way to shine, their strengths and their fragilities.

GlitterGods/Stigma is a call for further progress and acceptance, an ode to love and a big thank you to all LGBTQI+ figures that have fought for equal rights.

This performance ticket gives you free entrance to the What You See Afterparty where you dance on the beats and where students of the HKU surprise you with their pop-up performances.

Combine Glittergods/Stigma with 71BODIES 1DANCE and get a discount on your tickets. COMBITICKET NORMAL (25,-)  |  COMBITICKET REDUCED (21,-) 


choreography & soundscape: Jesús de Vega | dance: Revé Terborg & Jordan Achiano | light design: Varja Klosse | production: ICK & Jesús de Vega | photo: Alwin Poiana

2018
Sa 24 Nov
21.30h

60 minutes

Theater Kikker – Kleine zaal

Dance
Spain / The Netherlands
Language no problem

Buy Tickets

Normal14,-
Reduced11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:]

IemeGLITTERGODS/STIGMA | Jésus de Vega, ICK Amsterdam

ID | ID Theatre Company

[:nl]

Als je je identiteit mocht kiezen, wie zou je dan willen zijn? En wat is dat eigenlijk, identiteit? Je paspoort, geloof, geslacht of achtergrond? Hoewel het moeilijk te zeggen is wat het betekent, worden we er wel op afgerekend. Het bepaalt mede of we als meisje of jongen, homo of hetero, populair of buitenbeentje worden beschouwd. In het spetterende ID wisselen muziek, theater en dans elkaar in rap tempo af en wordt er constant geswitcht tussen grote thema’s en persoonlijke verhalen.

Onder leiding van een onzichtbare spelleider krijgen zes jongeren de kans een nieuwe identiteit voor zichzelf te creëren. Maar er is een catch: ze moeten daarvoor eerst hun ware ik onthullen. Ze worden uitgedaagd hun angsten, geheimen en gedachten over elkaar prijs te geven. Kloppen de oordelen over zichzelf en elkaar eigenlijk wel? En hoe ver willen ze eigenlijk gaan om te bereiken wat ze willen? In ID balanceren ze gevaarlijk tussen wie ze willen zijn en wie ze daadwerkelijk zijn.


Na de voorstelling kun je de makers en performers alles vragen in het nagesprek.


regie & concept: Marjan Barlage | choreografie: Sassan Saghar Yaghmai | performers: Kasper Scholten, Wensley Piqué, Vera Bon, Marleen Hendrickx, Afra Tolud & Yeliz Dogan | muziek: Vera Bon | vormgeving: Kim van der Zijde | licht: Bernd Wouthuysen | pop: Rosa Verloop | techniek: Elmar Neudam | productie: Eline Hocqué | zakelijk leider: Hilje Thiescheffer | foto: Kamerich & Budwilowitz

Met ID levert ID Theatre Company een intrigerende voorstelling af die nieuwsgierig maakt naar vervolgprojecten.

Theaterkrant

2018
Zo 25 nov
15.00u

60 minuten

Het Huis – Grote zaal

Theater, 12+
Nederland
Taal: Nederlands

Koop Tickets

Normaal14,-
Reductie
11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:en]

Who would you be if you can choose your identity? And what does identity actually mean? Your passport, religion, gender or background? Although it’s hard to define, we are all constantly judged by it. It determines if we’re considered a girl or a boy, homo or hetero, popular or an outsider. Big themes, personal stories, music, theatre and dance alternate in rapid succession in this spectacular performance.

Guided by an invisible quizmaster six youngsters are offered the chance to create a new identity. But there is one catch: first, they need to reveal their true selves. They are challenged to share their fears, secrets and thoughts about one and other. Are their judgements about each other and themselves actually correct? How far are they willing to go to reach their desired identity? A dangerous balance act between the persons they are longing to be, and the persons they really are.

After the performance you’re very welcome to ask the performers and makers everything what you want to know!


direction & concept: Marjan Barlage | choreography: Sassan Saghar Yaghmai | performers: Kasper Scholten, Wensley Piqué, Vera Bon, Marleen Hendrickx, Afra Tolud & Yeliz Dogan | music: Vera Bon | set design: Kim van der Zijde | light design: Bernd Wouthuysen | doll: Rosa Verloop | technique: Elmar Neudam | production: Eline Hocqué | business manager: Hilje Thiescheffer | photo: Kamerich & Budwilowitz

With ID, ID Theatre Company has presented an intrigueing performance that evokes curiosity to performances yet to come.

Theaterkrant

2018
Su 25 Nov
15.00h

60 minutes

Het Huis – Grote zaal

Theater (12+)
The Netherlands
Language: Dutch

Buy Tickets

Normal14,-
Reduced11,-
U-pas
7,-
Kikkerpas11,-

[:]

IemeID | ID Theatre Company

WHAT YOU SEE SYMPOSIUM

[:nl]

Van wie is jouw lichaam? Hoe autonoom kan het zijn? Wanneer wordt het lichaam als provocatief ervaren? In dit symposium is kunst de aanjager van verdiepende gesprekken en stimuleert het uiteenlopende perspectieven op het lichaam in relatie tot de omgeving.

Schrijver en filosoof Simon(e) van Saarloos trapt de middag af met de vraag waarom som-mige lichamen vrijer zijn dan anderen in de publieke ruimte die toch van ons allemaal is. Choreograaf en socioloog Alida Dors betreedt speciaal voor What You See Festival na jaren weer zelf het podium en toont in Fight 1/Or Die Trying al kickboksend hoe haar vader haarstrijdlust aanwakkerde. In Regarding You & Me verzamelt visual storyteller Marijn Kuijper de sporen die zijn vader achterliet toen hij in 1983 stierf. Marijn was toen een 3jarig meisje, nu is hij een man en zelf vader. Dichter Radna Fabias, die voor Habitus de C. Buddinghprijs voor het beste poëziedebuut won, leest voor uit haar overdonderende, krachtige, vlezige en soms vunzige bundel.

Alida, Marijn en Radna nemen allemaal een bijzondere gast mee, die ieder vanuit de eigen expertise een nieuw perspectief op het werk biedt. Universitair docent Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Daphina Misiedjan reageert op het werk van Alida, Charlot Pierik van kenniscentrum Movisie op Marijn en internationaal projectleider C.O.C Marie Ricardo op Radna. Daarnaast geeft Charlot Pierik inzicht in de stand van zaken met betrekking tot gendergelijkheid in Nederland. Dramaturg, producent en genderalist Selm Wenselaers opent het gesprek met het publiek.


Met: Simon(e) van Saarloos, Alida Dors, Marijn Kuijper en Radna Fabias
Met dank aan: Movisie & Charlot Pierik
foto: Simon(e) van Saarloos, Peter Uytdehage, Marijn Kuijper, Wouter le Duc

2018
Vr 23 nov
15.30u
150 minuten

Het Huis Utrecht – Studio 3

Symposium
Taal: Nederlands

Koop Tickets

Normaal18,-
Reductie16,-
Student
12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:en]

To whom does your body belong? Can it exist autonomously? When is a body considered to be provocative? In this symposium art is a catalyst and center point for entering thought-provoking dialogues and gaining different perspectives on the body in relation to its surroundings.

The afternoon starts with a column of philospher and writer Simon(e) van Saarloos after which choreographer Alida Dors shows how her father incited her fighting spirit in a short solo especially made for What You See. In Regarding You & Me, visual storyteller Marijn Kuijper collects the traces his father left behind after his death in 1983. Poet Radna Fabias, who received the C. Budding award for the best poetry debut, reads from her overwhelming, forceful, fleshy, and sometimes filthy collection of poems. They all bring a guest that will bring new perspectives to the work, after which moderator Selm Wenselaers opens up the conversation to the audience.


With: Simon(e) van Saarloos, Alida Dors, Marijn Kuijper en Radna Fabias
Thanks to: Movisie & Charlot Pierik
Photo: Simon(e) van Saarloos, Peter Uytdehage, Marijn Kuijper, Wouter le Duc

2018
Fri 23 Nov
15.30h
150 minutes

Het Huis Utrecht – Studio 3

Symposium
Language: Dutch

Buy Tickets

Normal18,-
Reduced16,-
Student12,-
U-pas
9,-
Kikkerpas15,-

[:]

IemeWHAT YOU SEE SYMPOSIUM

BLUE MY MIND | Lisa Brühlmann

[:nl]

De 15jarige Mia is net verhuisd naar een andere stad, kent niemand op haar nieuwe school en haar ouders zijn als vreemden voor haar. Ze raakt bevriend met een groepje populaire meiden die hun dagen vullen met winkeldiefstal, drank, drugs en feestjes.

Ook Mia gaat flink aan de drank en de drugs, maar vooral om te verhullen dat ze geen gewone puber is. Ze drinkt zout water, verslindt de vissen uit haar moeders aquarium en ontdekt op de dag van haar eerste ongesteldheid schubben op haar huid. 

Verregaande, onvermijdelijke veranderingen van haar lichaam voltrekken zich en deze radicale metamorfose roept een wirwar van gevoelens op. Een coming-of-age horrordrama dat bovendien een zowel verontrustende als ontroerende kijk op ontluikende seksualiteit en vriendschap werpt.


regie: Lisa Brühlman | met: Luna Wedler, Zoë Pastelle Holthuizen & Regula Grauwiller

Het filmprogramma van What You See Festival kwam tot stand in samenwerking met filmtheater ’t Hoogt en de Roze Filmdagen.

2018
Wo 21 nov
21.15u
97 minuten

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Zwitserland
Taal: Zwitsers, Engels ondertiteld

Koop Tickets

Normaal7,50

[:en]

The 15-year old Mia just moved to a new town, doesn’t know anyone at school yet and doesn’t get along with her parents. She joins in with a group of cool chicks who spend their time shoplifting, drinking, taking drugs and partying.

She numbs herself with alcohol and drugs, to hide the fact that she is not a regular teenage rebel. She drinks salt water, consumes the fish in her mother’s aquarium and discovers her body becoming scaly.

Far-reaching, inevitable changes take place in her body and this radical metamorphose unleashes an explosion of emotions. A mysterious coming-of-age drama that provides a poignant but unsettling look at blossoming sexuality and friendships.


direction: Lisa Brühlman | with: Luna Wedler, Zoë Pastelle Holthuizen & Regula Grauwiller

The film program of What You Festival was brought about in collaboration with film theatre ’t Hoogt and the Roze Filmdagen.

2018
We 21 Nov
21.15h
97 minutes

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Switserland
Language: Swiss, English subtitles

Buy Tickets

Normal7,50

[:]

IemeBLUE MY MIND | Lisa Brühlmann

SHORTS: Weird & Wonderful

[:nl]

Weird & Wonderful! Alles kan in deze bijzondere negen korte films waarin de verbeelding de vrije loop krijgt. Een ode aan Britney Spears van Britneyfans, een sprookje in Memphis-stijl, hallucinerende meermannen en cowboys, een uit de hand gelopen TVopname, een lesje geschiedenis, een actiemusical op hakken en nog veel meer. Een avondje camp om nooit te vergeten.


Britney-Holics Anonymous: a spear-itual awakening: Jess Rosales (USA 2017, 10 min) | Eva Non Piace: Martina Dimitrova (GE 2017, 7 min) | Hi, it’s your mother: Daniel Altman (CA 2016, 15 min) | Rusulka: Wes Hurley & Nathan Miller (USA 2017, 14 min) | Rebirth: Gökçe Oraloglu & Zehra Gökçimen (TU 2017, 4 min) | Haygood Eats: Hazart (USA 2016, 5 min) | Salada Mista: Estevan de la Fuente (BR 2016, 4 min) | 2000 Years of Drag: a musical odyssey: Dorian Electra (USA 2016, 4 min) | Hard Way: The action musical: Daniel Vogelman (GE 2017, 33 min)

Het filmprogramma van What You See Festival kwam tot stand in samenwerking met filmtheater ’t Hoogt en de Roze Filmdagen.

2018
Do 22 nov
21.15u
86 minuten

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Verenigde Staten, Duitsland, Canada,
Turkije, Brazilië
Taal: Engels, of Engels ondertiteld

Koop Tickets

Normaal7,50

[:en]

Weird & Wonderful! Expect the unexpected in these sublime and unusual nine shorts. An ode to Britney spears of Britney fans, a Memphis style fairy tale, hallucinating water nymphs and cowboys, an extraordinary TV take, a history lesson, an action musical on high heels and way more. It’s camp baby.


Britney-Holics Anonymous: a spear-itual awakening: Jess Rosales (USA 2017, 10 min) | Eva Non Piace: Martina Dimitrova (GE 2017, 7 min) | Hi, it’s your mother: Daniel Altman (CA 2016, 15 min) | Rusulka: Wes Hurley & Nathan Miller (USA 2017, 14 min) | Rebirth: Gökçe Oraloglu & Zehra Gökçimen (TU 2017, 4 min) | Haygood Eats: Hazart (USA 2016, 5 min) | Salada Mista: Estevan de la Fuente (BR 2016, 4 min) | 2000 Years of Drag: a musical odyssey: Dorian Electra (USA 2016, 4 min) | Hard Way: The action musical: Daniel Vogelman (GE 2017, 33 min)

The film program of What You Festival was brought about in collaboration with film theatre ’t Hoogt and the Roze Filmdagen.

2018
Thu 22 Nov
21.15h
86 minutes

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
United States, Germany, Canada, Turkey, Brazil
Language: English, or English subtitles

Buy Tickets

Normal7,50

[:]

IemeSHORTS: Weird & Wonderful

GOOD MANNERS (As boas maneiras) | Marco Dutra & Juliana Rojas

[:nl]

Het gestileerde, betoverende en muzikale Good Manners heeft zijn Nederlandse première nog niet beleefd, maar is nu al te zien op What You See Festival! De jonge, bloedmooie Ana is ongehuwd zwanger en verstoten door haar rijke familie. Ze neemt de eenzame verpleegster Clara in dienst als nanny en huishoudelijke hulp. Tussen de twee vrouwen ontstaat een hechte band, die uitmondt in een passievolle liefdesrelatie. Geleidelijk komt Clara erachter dat er iets verontrustends met Ana en haar baby aan de hand is, vooral tijdens volle maan. Na een noodlottige bevalling staat Clara er alleen voor, met Ana’s bijzondere baby. Clara beschermt het jongetje zo goed en kwaad als ze kan tegen het lot, maar hoe ouder hij wordt, hoe sterker de roep van de volle maan. De liefste horrorfilm die je ooit hebt gezien, waar ook thema’s als moederschap en de Braziliaanse klassenmaatschappij doorheen gevlochten zijn.


Regie: Marco Dutra & Juliana Rojas
Met: Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo, Cida Moreira, Andrea Marquee

Het filmprogramma van What You See Festival kwam tot stand in samenwerking met filmtheater ’t Hoogt en de Roze Filmdagen. 

2018
Vr 23 nov
21.30u
135 minuten

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Brazilië
Taal: Portugees – Nederlands ondertiteld

Koop Tickets

Normaal7,50

[:en]

The stylised and enthralling Good Manners has not experiences its Dutch premiere yet and can already be seen now at What You See Festival! The young beauty Ana is pregnant and unmarried and has been cast out by her rich family. She takes the lonely nurse Clara on as nanny and household help. A close bond develops between the two and blossoms into a passionate love affair. Gradually, Clara discovers there is something disquieting about Ana and her unborn baby, especially during full moon. After a fateful birth, Clara is all on her own with Ana’s special baby. She protects the child against his fate as best she can, but the older he gets, the stronger the call of the full moon. The sweetest horror film you’ve ever seen with underlying themes such as motherhood and the class society in Brazil.


Direction: Marco Dutra & Juliana Rojas
With: Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo, Cida Moreira, Andrea Marquee

Het filmprogramma van What You See Festival kwam tot stand in samenwerking met filmtheater ’t Hoogt en de Roze Filmdagen.

2018
Fr 23 Nov
21.30h
135 minutes

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Brazil
Language: Portugese – Dutch subtitles

Buy Tickets

Normal7,50

[:]

IemeGOOD MANNERS (As boas maneiras) | Marco Dutra & Juliana Rojas

GIRL | Lukas Dhont

[:nl]

GIRL is de gelauwerde debuutfilm van Lukas Dhont over het leven van de 15–jarige Lara, wier grootste droom is carrière te maken als ballerina. Om dat waar te maken is veel discipline nodig, maar de uitdaging wordt nog groter omdat Lara geboren is in het lichaam van een jongen. GIRL is een tedere en zintuiglijke film over de dromen en verlangens van een pubermeisje, gevangen in een jongenslichaam.

Deze Belgisch/Nederlandse coproductie was dé ontdekking van het filmfestival in Cannes. De film won onder meer de Caméra d’Or (de prijs voor de beste debuutfilm) en hoofdrolspeler Victor Polster – zelf een jonge aspirant–danser – ontving een acteerprijs.


Regie: Lukas Dhont
Met: Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen & Valentijn Dhaenens

Het filmprogramma van What You See Festival kwam tot stand in samenwerking met filmtheater ’t Hoogt en de Roze Filmdagen.

Een plié uit respect: Girl van Lukas Dhont is een pracht van een debuut.

Knackfocus

2018
Za 24 nov
21.30u

145 minuten

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Taal: NL/FR/EN, Nederlands ondertiteld

Koop Tickets

Normaal7,50

[:en]

GIRL is Lukas Dhont’s acclaimed debut film about the life of the 15 year–old Lara, who dreams of becoming a professional ballerina. Iron discipline is needed in order to make this dream come true, but the challenge is even greater because Lara was born with the body of a boy. GIRL is a tender film about the dreams and longings of an adolescent girl trapped in the body of a boy.

The Belgian/Dutch co–production the big discovery at the Cannes film festival. It won the Caméra d’Or (the prize for the best debut film) and the leading actor Victor Polster, himself an aspiring dancer, won an acting prize.


Direction: Lukas Dhont
With: Victor Polster, Arieh Worthalter , Katelijne Damen & Valentijn Dhaenens

The film program of What You Festival was brought about in collaboration with film theatre ’t Hoogt and the Roze Filmdagen.

Een plié uit respect: Girl van Lukas Dhont is een pracht van een debuut.

Knackfocus

2018
Sa 24 Nov
21.30h

145 minutes

Filmtheater ‘t Hoogt

Film
Language: NL/FR/EN, Dutch subtitles

Buy Tickets

Normal7,50

[:]

IemeGIRL | Lukas Dhont